• pzn
 • kols
 • apa
 • prch
 • fmsolutions
 • strabag
 • integrator
 • ifma
 • corees
 • okin
 • wisag
 • kinnarps
 • geodetic
 • pfszn
 • empirias
 • prfm
 • walter
 • fever guard
 • kape
 • sodexo
 • pfrn
 • nai
 • ela
 • pakar service
 • rics
 • knight frank
 • cbre
 • mdd
 • gp2
09.07.2019

7 zasad efektywnego zarządzania zużyciem mediów w Twoim obiekcie

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarządzanie

1,4 miliarda na zakupy w centrach handlowych w Polsce

Prawie półtora miliarda złotych wydali na zakupy w maju klienci 140 centrów handlowych, monitorowanych przez Retail Institute. Od czasu ponownego otwarcia, w czasie dwóch miesięcy, odwiedziło je 52,5 mln klientów.

#Building of the week - Fabryka Norblina

W tym tygodniu to Fabryka Norblina od Grupa Capital Park.

Gdański biurowiec Wave dopuszczony do użytkowania

Budynek biurowy Wave, realizowany w Gdańsku przez firmę Skanska, został w zeszłym tygodniu dopuszczony do użytkowania. Oferuje on prawie 25 tys. mkw. innowacyjnej i zrównoważonej powierzchni biurowej.

6 na 10 Polaków odwiedziło centrum handlowe po zniesieniu ograniczeń

Dla konsumentów jednym z bardziej ekscytujących momentów odmrażania gospodarki było otwarcie sklepów w centrach handlowych. Z możliwości ich odwiedzenia skorzystało aż 6 na 10 Polaków, którzy wizytę w ulubionej galerii zaliczyli co najmniej raz od momentu zniesienia obostrzeń.

Jakie działania i rozwiązania możemy wdrożyć, aby mieć wpływ na wysokość opłat za zużyte media w przedsiębiorstwie? Warto pamiętać, aby optymalizować zużycie nie tylko energii elektrycznej, ale wszystkich mediów.

Sposobów optymalizacji może być naprawdę wiele, począwszy od korzystnych cen zakupu mediów użytkowych, poprzez monitoring ich zużycia i wczesne ostrzeganie przed przekroczeniami i awariami, po planowanie zmian organizacyjnych.

1. Monitoruj

Przede wszystkim aby zacząć oszczędzać, trzeba najpierw dokonać precyzyjnych pomiarów. Pomogą nam w tym działania w następujących obszarach:

a) planowania, na które składają się:

 • prognozowanie zużycia – na podstawie bieżących i planowanych działań operacyjnych,
 • budżetowanie – dzielenie kosztów w podziale na działy, oddziały, obiekty,najemców,
 • zakupy mediów – wybór najlepszych dostawców i taryf,
 • zarządzanie zmianami – zbieranie danych do planowania reengineeringu procesów zachodzących w organizacji.

b) działania operacyjne, a więc:

 • zarządzanie rozliczaniem – rozliczanie i naliczanie opłat za korzystanie z sieci przez użytkowników, pomiary kosztów utrzymania,
 • zarządzanie przeglądami i remontami – zmniejszanie ryzyka wystąpienia awarii czy problemu ze względu na wcześniejszą wiedzę o symptomach – wczesne wykrywanie problemów oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wyizolowania i usunięcia,
 • zarządzanie konfiguracją – nadzór nad konfiguracją poszczególnych urządzeń i instalacji jako całości oraz ewentualne zmiany konfiguracji w celu poprawy wydajności,
 • zarządzanie bezpieczeństwem – niezwłoczne powiadamianie osób odpowiedzialnych o awariach, usterkach, przekroczeniach.

c) działania doskonalące, czyli:

 • wprowadzanie przemyślanych zmian organizacyjnych,
 • wdrażanie odpowiednich procedur,
 • zmiana i kształtowanie nawyków wśród pracowników /najemców itd.

2. Działaj kompleksowo

Doświadczenia branżowe pokazują, że największe oszczędności osiąga się, gdy do systemu kontroli i monitorowania włączone zostanie nie tylko monitorowanie, ale też liczniki mediów (np. ciepła, wody, gazu czy sprężonego powietrza), a także czujniki monitorujące parametry instalacji. Dzięki temu monitorować można wszystkie media wykorzystywane w obiekcie czy zakładzie przemysłowym oraz efektywnie planować i rozliczać ich zużycie. Tradycyjny odczyt zużycia poszczególnych mediów to ręczne zbieranie i przetwarzanie danych, a taka forma, jak wiemy, jest czasochłonna i błędogenna. Z drugiej strony wprowadzenie rozwiązań informatycznych wspomagających monitoring zużycia wybranych mediów nie rozwiązuje problemu sterowania ręcznego. Dlatego tak istotne jest podejście kompleksowe. Dzięki skupieniu monitoringu wszystkich mediów w jednym rozwiązaniu możliwe jest bezbłędne i szybkie zbieranie danych o ich zużyciu.

3. Optymalnie planuj zakupy:

 • zbierz dane,
 • analizuj dane historyczne,
 • porównaj z zamówieniem,
 • poszukaj źródeł oszczędności,
 • przygotuj prognozę,
 • dokonaj wyboru,
 • monitoruj zużycie.

4. Nie daj się zaskoczyć

Peace of mind (ang.) to powszechne poczucie spokoju. Aby osiągnąć taki stan w obszarze zarządzania obiektem przemysłowym, logistycznym czy biurowcem, konieczne jest stosowanie szeroko pojętej profilaktyki – czyli otrzymywanie ostrzeżeń o zbliżających się przekroczeniach, ewentualnych awariach sprzętu czy usterkach we wczesnej fazie ich wystąpienia. Najlepiej jeśli informacje takie mogą do nas docierać w formie dowolnych – zdefiniowanych wcześniej alertów, np. SMS-owych czy e-mailowych. Jest to możliwe, jeśli monitoring i kontrola zużycia mediów w obiekcie dostarczają bieżącej analizy i danych pomiarowych, a także umożliwiają weryfikację poprawności działania instalacji lub linii produkcyjnych, działając jak system wczesnego ostrzegania. W przypadku monitoringu maszyn i urządzeń informacje pochodzą z obserwacji wskaźników reprezentujących wartości chwilowe z pojedynczego lub kilku urządzeń. Analiza odchyleń od dotychczasowego poboru energii elektrycznej czy innych monitorowanych parametrów pomaga w planowaniu remontów i napraw z wyprzedzeniem, w ramach zaplanowanych przerw w produkcji.

W przypadku monitoringu zużycia energii elektrycznej – kontrola mocy zamówionej realizowana jest najczęściej poprzez tzw. Strażnika Mocy. Jest to niezastąpione narzędzie w okresach ograniczonego poboru mocy (wprowadzanie stopni zasilania), kiedy odbiorcy energii są zobowiązani do znaczącego ograniczenia poboru mocy. Niedotrzymanie wymaganego poziomu mocy może skutkować naliczeniem wysokich kar przez URE (Urząd Regulacji Energetyki). Wprowadzając możliwość indywidualnego zdefiniowania mocy zamówionej dla obiektu oraz wartości mocy odpowiednich dla poszczególnych stopni zasilania, można w konsekwencji określać moc dla wybranych grup odbiorców. Moc zamówiona może być analizowana np. w interwałach 15-minutowych (zgodnie z procedurą, według której dany obiekt rozlicza się z dostawcą energii). Jej wartość graniczna również może być określana indywidualnie dla poszczególnych obiektów/najemców czy grup. W momencie zbliżania się do przekroczenia wartości jesteśmy informowani specjalnym ostrzeżeniem wysyłanym e-mailem bądź SMS-em. W przypadku instalacji nadzór online nad parametrami instalacji i wykrywanie np. zwiększonego od dotychczasowego w danym okresie, zużycia wody pozwala wykryć awarie instalacji we wczesnej fazie i zapobiec nieprzewidzianym kosztom.


5. Włącz właściwe rozwiązanie
Decydując się na wdrożenie systemu do zarządzania i monitorowania zużycia mediów, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą stanowić kryterium do dokonania właściwego wyboru. Oto kilka pytań, które warto zadać potencjalnemu dostawcy:


6. Przejdź na chmurę
Rozwiązanie chmurowe eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu (komputery, serwery) oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu obiektami rozproszonymi. Dzięki temu oszczędzamy zasoby i czas, a ważne
informacje otrzymujemy na bieżąco. Dostęp do danych może odbywać się za pośrednictwem
przeglądarki internetowej z dowolnych

 • Czy rozwiązanie pozwala monitorować zużycie wszystkich istotnych dla Twojej
 • firmy mediów? Tak/Nie
 • Czy rozwiązanie dostosowuje się do obiektu (pozwala na zastosowanie urządzeń i systemów komunikacji bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w infrastrukturze obiektu)? Tak/Nie
 • Czy system można zintegrować z innymi rozwiązaniami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT i in.? Tak/Nie
 • Czy w przypadku zarządzania wieloma obiektami czy siedzibami firmy możliwe
 • jest monitorowanie wszystkich jednocześnie z jednego miejsca? Tak/Nie
 • Czy wdrożenie rozwiązania jest typu „plug&play”, czyli proste, pozwalające na uruchomienie monitoringu zużycia mediów w ciągu jednego dnia? Tak/Nie
 • Czy w przypadku rozwoju firmy i otwierania kolejnych obiektów, tj. magazyny, centra handlowe itp., możesz bez przeszkód uruchomić wybrane rozwiązanie
 • w etapach dostosowanych do Twoich planów? Tak/Nie
 • Czy rozwiązanie jest dostosowane do stosowanych w Twojej firmie standardówkomunikacyjnych? Tak/Nie
 • Czy rozwiązanie pozwala na pracę zdalną z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, ułatwiając dostęp do informacji o wykorzystywanych mediach? Tak/Nie
 • Niedotrzymanie wymaganego poziomu mocy może skutkować naliczeniem wysokich kar przez URE (Urząd Regulacji Energetyki), komputerów i urządzeń mobilnych (np. smartfon, tablet). Tak/Nie


7. Zbuduj przewagę konkurencyjną
Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki właściwemu podejściu do zarządzania zużyciem mediów.


Przedsiębiorstwa produkcyjne
Nowoczesne narzędzia do monitoringu i zarządzania zużyciem mediów umożliwią Ci: rozliczenie kosztów na procesy produkcyjne, w ramach działalności operacyjnej pomoc w planowaniu remontów, zmniejszanie ryzyka przestojów produkcyjnych.


Biurowce
Monitoring zużycia mediów to pierwszy krok do skutecznego zarządzania – finansami, działalnością
operacyjną, wpływem na środowisko, ale także, a może przede wszystkim, budowania relacji z pracownikami poprzez zapewnienie komfortowych warunków pracy.


Centra handlowe
Z pewnością możesz osiągnąć następujące korzyści: poprawę komunikacji (udostępnianie ważnych dla najemców informacji, online), kompleksowość oferty – wprowadzenie dodatkowych
korzyści dla wynajmujących, dobrze dopasowanych do ich aktualnych potrzeb, szybsze, łatwiejsze
rozliczenia z najemcami – mniej pomyłek i konieczności angażowania Twoich pracowników
w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podniesienie prestiżu Twojego obiektu dla najemców.


Przedsiębiorstwa objęte ustawą o efektywności energetycznej
Jeżeli w organizacji wprowadzony jest system stałego monitoringu zużycia mediów, dostarczenie
niezbędnych informacji na potrzeby audytu energetycznego nie wymaga dodatkowych analiz, a co za tym idzie – kosztów. Dodatkową korzyścią wdrożenia rozwiązań do zarządzania i monitoringu zużycia mediów jest pomoc w pozyskaniu i utrzymaniu certyfikatów ISO 500001 i ISO 140001, których uzyskanie zwalnia przedsiębiorcę z przeprowadzania audytów energetycznych.

Pobierz całość:

https://monitoring-zuzycia-mediow.sabur.com.pl/