01.06.2017

Deklaracja RICS w sprawie unikania sporów w nieruchomościach

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarządzanie

Komfort użytkowania obiektu i przestrzeń dla współczesnego biznesu

Real Estate Management Congress, 25–26 października, PGE Narodowy

Higiena staje się kluczem do lepszego funkcjonowania środowisk biurowych

Nowe narzędzie internetowe, które poprawia funkcjonowanie biur dzięki lepszej higienie i czyszczeniu.

Nowi zarządcy w Savills

Dwoje nowych pracowników dołączyło do Działu Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami firmy doradczej Savills.

RICS zachęca biznes i władze publiczne do zapobiegania konfliktom w nieruchomościach poprzez podpisanie "Deklaracji na rzecz unikania sporów”.

RICS, we współpracy z innymi organizacjami sektora budownictwa, nieruchomości i infrastruktury oraz instytucjami działającymi w obszarze ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów), opracował deklarację mającą na celu umocowanie procedur unikania konfliktów w projektach nieruchomościowych.

Podpisując deklarację, przedsiębiorstwa, organizacje i władze publiczne zobowiązują się do aktywnego działania na rzecz zapobiegania konfliktom, tam, gdzie jest to możliwe, stosowania metod ich wczesnego identyfikowania oraz współpracy z partnerami z branży na rzecz upowszechnienia i korzystania z mechanizmów unikania eskalacji sporów.

Korzyści płynące z przyjęcia deklaracji polegają na możliwości identyfikacji, kontroli i zarządzania potencjalnymi konfliktami i odsunięciu na dalszy plan potrzebę formalnych, sądowych procedur rozstrzygania sporów.

Liczba sporów w sektorze budownictwa, gruntów, nieruchomości i infrastruktury nieustannie rośnie, a ich koszty dla branży, jak i całej gospodarki są ogromne (np. tylko w sektorze budownictwa średnia wartość sporów na całym świecie wyniosła 46 milionów USD w 2015 r., a ich średnia długość 15,5 miesiąca[1]).

Konflikt powoduje również trudne do oszacowania szkody w relacjach biznesowych i wizerunku, a nawet reputacji sektora publicznego, a przy tym jest niezmiernie powolny i trudny do rozwiązania. Gdy pojawiają się problemy, projekty realizowane są z opóźnieniem, przekroczonym budżetem i a ich jakość jest często niższa od założonej.

- Jako organizacja, RICS wierzy we współpracę i wykorzystanie wczesnych mechanizmów interwencji celem rozwiązania ewentualnych rozbieżności zdań zanim urosną one do rangi sporu. Naszym zadaniem jest zapewnienie branży odpowiedniej wiedzy oraz wsparcia w zakresie unikania konfliktów, a w przypadku ich zaistnienia, informowania o tym, w jaki sposób procedury wczesnej interwencji mogą pomóc stronom w osiągnięciu szybkiego i skutecznego rozwiązania sporu - Alessandra de Lisio, menedżer ds. DRS w RICS.

Mając za sobą czterdzieści lat doświadczenia w unikaniu i rozwiązywaniu sporów w Wielkiej Brytanii, RICS rozwija teraz swoje usługi w zakresie mediacji na kontynencie europejskim, szczególnie w Holandii, Francji i Polsce, w których zapotrzebowanie na tego typu świadczenia rośnie. W krajach tych specjaliści RICS są często powoływani przez strony prywatne i samorządy lokalne do pełnienia roli niezależnych ekspertów w rozwiązywaniu kompleksowych kwestii wynikających z egzekwowania umów lub realizacji projektów.

W Europie, pomimo wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), zakres możliwości oferowanych przez mediację nie jest wciąż w pełni wykorzystany. Zaletą korzystania z usług Akredytowanego Mediatora RICS w sporze związanym z budownictwem i nieruchomościami jest to, że mówi on tym samym językiem co strony konfliktu i dokładnie wie, jakie są ich fundamentalne interesy.

Mediatorzy RICS są szkoleni w kierunku identyfikacji strategii przyjętych przez strony w ramach procesu mediacyjnego, aby zrozumieć, co starają się osiągnąć i pomóc im w pokonaniu barier komunikacyjnych. Rola mediatora nie powinna polegać na sugerowaniu rozwiązania sporu ale prowadzeniu stron na drodze negocjacji nowego porozumienia. Prosta i sprawna procedura mediacji daje stronom przewagę bycia współautorami wypracowanej ugody.

- Porozumienie osiągnięte w wyniku procesu mediacyjnego niekoniecznie jest podyktowane względami prawnymi, ale stanowi pragmatyczne i przyjazne dla biznesu rozwiązanie, którego zaletą jest zachowanie wynikających z umów relacji między stronami - Monika Dębska-Pastakia FRICS, partner w Knight Frank, akredytowany mediator RICS w Polsce.

Deklarację RICS na rzecz unikania sporów można podpisać na stronie: www.rics.org/capledge

[1] Źródło:  Arcadis Global Construction Disputes report , 2016