01.06.2017

Deklaracja RICS w sprawie unikania sporów w nieruchomościach

ZOBACZ WIĘCEJ

Zarządzanie

Colliers International zarządcą KTW I

Colliers International został zarządcą pierwszego z dwóch budynków kompleksu biurowego .KTW w Katowicach. Właścicielem obiektu jest TDJ Estate.

Oblicza Himalajów w centrum handlowym Tulipan

Tulipan zaprasza do obejrzenia wystawy fotograficznej, będącej relacją z podróży w Himalaje łódzkiego podróżnika - Pawła Rakowskiego. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Agnieszka Żygieło w firmie Cresa Polska

Do Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej Cresa dołączyła Agnieszka Żygieło. Agnieszka będzie zajmować się negocjowaniem umów najmu w imieniu klientów.

Monika Janczewska-Leja nowym dyrektorem w SAVILLS

Monika Janczewska-Leja dołączyła do firmy Savills, obejmując stanowisko dyrektora działu doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych, w ramach którego będzie wdrażać nową strategię firmy.

RICS zachęca biznes i władze publiczne do zapobiegania konfliktom w nieruchomościach poprzez podpisanie "Deklaracji na rzecz unikania sporów”.

RICS, we współpracy z innymi organizacjami sektora budownictwa, nieruchomości i infrastruktury oraz instytucjami działającymi w obszarze ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów), opracował deklarację mającą na celu umocowanie procedur unikania konfliktów w projektach nieruchomościowych.

Podpisując deklarację, przedsiębiorstwa, organizacje i władze publiczne zobowiązują się do aktywnego działania na rzecz zapobiegania konfliktom, tam, gdzie jest to możliwe, stosowania metod ich wczesnego identyfikowania oraz współpracy z partnerami z branży na rzecz upowszechnienia i korzystania z mechanizmów unikania eskalacji sporów.

Korzyści płynące z przyjęcia deklaracji polegają na możliwości identyfikacji, kontroli i zarządzania potencjalnymi konfliktami i odsunięciu na dalszy plan potrzebę formalnych, sądowych procedur rozstrzygania sporów.

Liczba sporów w sektorze budownictwa, gruntów, nieruchomości i infrastruktury nieustannie rośnie, a ich koszty dla branży, jak i całej gospodarki są ogromne (np. tylko w sektorze budownictwa średnia wartość sporów na całym świecie wyniosła 46 milionów USD w 2015 r., a ich średnia długość 15,5 miesiąca[1]).

Konflikt powoduje również trudne do oszacowania szkody w relacjach biznesowych i wizerunku, a nawet reputacji sektora publicznego, a przy tym jest niezmiernie powolny i trudny do rozwiązania. Gdy pojawiają się problemy, projekty realizowane są z opóźnieniem, przekroczonym budżetem i a ich jakość jest często niższa od założonej.

- Jako organizacja, RICS wierzy we współpracę i wykorzystanie wczesnych mechanizmów interwencji celem rozwiązania ewentualnych rozbieżności zdań zanim urosną one do rangi sporu. Naszym zadaniem jest zapewnienie branży odpowiedniej wiedzy oraz wsparcia w zakresie unikania konfliktów, a w przypadku ich zaistnienia, informowania o tym, w jaki sposób procedury wczesnej interwencji mogą pomóc stronom w osiągnięciu szybkiego i skutecznego rozwiązania sporu - Alessandra de Lisio, menedżer ds. DRS w RICS.

Mając za sobą czterdzieści lat doświadczenia w unikaniu i rozwiązywaniu sporów w Wielkiej Brytanii, RICS rozwija teraz swoje usługi w zakresie mediacji na kontynencie europejskim, szczególnie w Holandii, Francji i Polsce, w których zapotrzebowanie na tego typu świadczenia rośnie. W krajach tych specjaliści RICS są często powoływani przez strony prywatne i samorządy lokalne do pełnienia roli niezależnych ekspertów w rozwiązywaniu kompleksowych kwestii wynikających z egzekwowania umów lub realizacji projektów.

W Europie, pomimo wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), zakres możliwości oferowanych przez mediację nie jest wciąż w pełni wykorzystany. Zaletą korzystania z usług Akredytowanego Mediatora RICS w sporze związanym z budownictwem i nieruchomościami jest to, że mówi on tym samym językiem co strony konfliktu i dokładnie wie, jakie są ich fundamentalne interesy.

Mediatorzy RICS są szkoleni w kierunku identyfikacji strategii przyjętych przez strony w ramach procesu mediacyjnego, aby zrozumieć, co starają się osiągnąć i pomóc im w pokonaniu barier komunikacyjnych. Rola mediatora nie powinna polegać na sugerowaniu rozwiązania sporu ale prowadzeniu stron na drodze negocjacji nowego porozumienia. Prosta i sprawna procedura mediacji daje stronom przewagę bycia współautorami wypracowanej ugody.

- Porozumienie osiągnięte w wyniku procesu mediacyjnego niekoniecznie jest podyktowane względami prawnymi, ale stanowi pragmatyczne i przyjazne dla biznesu rozwiązanie, którego zaletą jest zachowanie wynikających z umów relacji między stronami - Monika Dębska-Pastakia FRICS, partner w Knight Frank, akredytowany mediator RICS w Polsce.

Deklarację RICS na rzecz unikania sporów można podpisać na stronie: www.rics.org/capledge

[1] Źródło:  Arcadis Global Construction Disputes report , 2016