• okin
 • fmsolutions
 • gp2
 • pzn
 • kape
 • nai
 • empirias
 • fever guard
 • sodexo
 • cbre
 • integrator
 • prfm
 • prch
 • kols
 • kinnarps
 • strabag
 • ifma
 • corees
 • geodetic
 • rics
 • knight frank
 • pfrn
 • ela
 • mdd
 • pfszn
 • apa
 • walter
 • pakar service
 • wisag

Współpraca

ZOBACZ WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE

Zaproszenie na letnią galę Top Woman in Real Estate

W tym roku ze względów bezpieczeństwa Gala podzielona jest na dwie części. Oba wydarzenia odbędą się w ogrodzie restauracji Villa Foksal przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
ZOBACZ WIĘCEJ

KOMERCJALIZACJA

Nawilżanie powietrza: Konieczność w nowoczesnych budynkach

Większy komfort, lepsze zdrowie i wzrost wartości nieruchomości: Oto zalety całorocznej kontroli wilgotności powietrza w nowoczesnych budynkach biurowych.
ZOBACZ WIĘCEJ

INWESTYCJE

Certyfikat LEED Platinum dla Business Garden Wrocław II

Vastint otrzymał certyfikaty LEED Platinum dla sześciu budynków drugiego etapu Business Garden we Wrocławiu.

Real Estate Manager

Poznaj magazyn skierowany do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem obiektów komercyjnych oraz największych portfeli nieruchomości w Polsce! Na jego łamach ujęte są wszelkie zagadnienia niezbędne menadżerom różnego szczebla, by móc sprawnie zarządzać nieruchomościami  w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

13 lat na rynku!

Magazyn wcześniej znany był pod tytułem „Facility Manager”  jednak w efekcie ciągłego poszerzania jego tematyki w styczniu tego roku zapadła decyzja o jego zmianie. Na 76 stronach redakcja opisuje najważniejsze aspekty facility, property i asset managementu skupiając się na takich obiektach jak:

 • biurowce
 • centra handlowe
 • magazyny obiekty przemysłowe
 • obiekty użyteczności publicznej- (lotniska, dworce, multipleksy, urzędy, porty etc.)
 • portfelach nieruchomości komercyjnych
 • portfelach administracji publicznej- ( urzędy, biblioteki, muzea, szpitale etc)
 • najemcy i użytkownicy powierzchni komercyjnych- (sieci sklepów,  placówki i oddziały finansowe, najemcy biur, restauracje etc.)
 • hotele

„Zarządzanie nieruchomością komercyjną to skomplikowany proces na który składają się zadania z obszaru inwestycji, komercjalizacji i i zarządzania. Real Estate Manager jest swoistym przewodnikiem, w którym czytelnik znajdzie profesjonalną wiedzę dotycząca każdego z elementów tej skomplikowanej układanki.” – Krzysztof Kogut, redaktor naczelny, Real Estate Manager

O czym piszemy?

Materiały tworzone są we współpracy z doświadczonymi praktykami działającymi od wielu lat w branży nieruchomości komercyjnych. Redakcja przyporządkowuje materiały do 3 stałych działów, w których zawarto blisko 20 najważniejszych grup tematycznych, tak by uzyskać największą przejrzystość wydania.

Poznaj nasze obszary tematyczne!

Eksperci HVAC

Wszystko co musisz wiedzieć o systemach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania! Scenariusze energooszczędności, przeglądy, konserwacja, nastawy i inwestycje.

Książka Obiektu Budowlanego

Przeglądy okresowe budynków, kontrole systemów i urządzeń, wymogi prawne, sieci- elektryczne, wod-kan oraz windy, dźwigi i schody automatyczne. Checklisty i wzory w jednym miejscu.

Ochrona ppoż w obiektach komercyjnych

Przeglądy systemów ppoż, szkolenia i kwestie ubezpieczeniowe. Relacje ze strażą pożarną, próbne ewakuacje oraz postępowanie kryzysowe. Systemy przeciwpożarowe, oddymiające alarmowe i wile e więcej

Obsługa gwarancji

Relacje z dostawcami, wymiana cześci, obsługa pogwarancyjna i filozofia serwisowania urządzeń. Analiza opłacalności i zapisy umowne. Kwestie zabezpieczeń i zapewnienie ciągłości pracy urządzeń.

BHP

Szkolenia pracownicze z zakresu BHP, pierwsza pomoc w obiektach komercyjnych, środowisko pracy i otoczenie sprzyjające efektywności pracowników, wyposażenie obiektów w różnych typach działalności. Jakość i komfort pracy dla pracowników.

Construction

Remonty, przebudowy i rozbudowy. Plan inwestycji oraz jej realizacja. Kontakt z podwykonawcami i relacje z użytkownikami. Pozwolenia i uprawnienia. Kwestie budżetowania i rozliczeń. Projektowanie i użytkowanie z myślą o przyszłości.

Facility Managment

Budowanie wachlarza serwisów obiektowych. Zawieranie umów z dostawcami usług- technicznego utrzymania, czystości, ochrony cateringu etc. Egzekwowanie zapisów umownych. Prowadzenie konkursu ofert i wybór najlepszego dostawcy. Tworzenie udogodnień dla organizacji i partnerstwo dla zarządów na wielu płaszczyznach. Wykraczanie pzoa schemat tradycyjnie postrzeganego FMu. Komunikacja z zarządcą, najemcą i właścicielem obiektu.

Property Management

Analiza kosztów operacyjnych i rozliczanie kosztów typu service charge. Utrzymywanie wielostronnych relacji z najemcą, właścicielem i usługodawcami. Prowadzenie projektów z elementami komercjalizacji. Budowanie wizerunku obiektu i szerokie partnerstwo w sprawach promocji oraz zarządzania nieruchomością. Utrzymywanie reżimu budżetowego. Reprezetnowanie właććsciciela.

Asset Management

Strategia zarządzania portfelem, obliczanie zwrotów, kalkulacja i wycena nieruchomości. Zawieranie umów najmu. Ustalenie przepływu caschflow, kontrola zarządcy. Egzekwowanie spływu czynszów. Strategia sprzedaży nieruchomości. Kontrola tenant-mix. Wybór zarządcy.

Komercjalizacja

Strategia komercjalizacji, najem nowych i istniejących obiektów. Remodeling i przebudowa portfela najemców. Zawieranie umów najmu z perspektywy najemcy i zarządcy. Sztuka negocjacji i określanie własnej pozycji. Anchor tenant i jego rola w jakości budżetu nieruchomości. CAP i jego zalety i wady. Komercjalizacja problematycznych nieruchomości. Ocena wiarygodności najemcy.

Service charge dla ekspertów

Kwestie kosztów wspólnych, obliczanie zwrotów z inwestycji. Przyporządkowywanie kosztów- CAPEX i OPEX. Transparentność rozliczeń, zapisy umowne, raportowanie do najemców. Narzędzia wspomagające rozliczenia i procesy ułatwiających rozliczenie dużych portfeli najemców

Workplace

Organizacja stanowisk pracy, wydajność i efektywność pracowników. Przeprowadzka od strony praktycznej. Filozofia projektowania miejsc praccy w oparciu o najlepsze wzorce. Wyposażenie nowoczesnego biura. Zdrowie i samopoczucie pracowników i gości obiektu.

Zużycie mediów

Zmiana dostawcy energii, gazu, ogrzewania etc. Audyty energetyczne i analiza faktur. Optymalizacje zużycia energii i praktyczne metody oszczędzania. Kontrola zużycia i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych. Kwestie zielonych certyfikacji.

Serwis techniczny

Zgłąszanie usterek, przeglądy urzadzeń, poprawianie czasu reakcji na zgłoszenie. Prewencja techniczna, implementowanie wskaźników KPI i SLA. Długość trwania kontraktu i jego wpływ na jakość świadczonych usług. Wybór dostawcy i jego zmiana. Przetargi.

Serwis ochrony

Dobór serwisu i kwestie ubezpiecznia, monitoring wizyjny,  ochrona osobowa, kontrola dostępu do obszarów w obiekcie. Zabezpieczenie parkingów i specjalistyczne usługi ochrony, transport gotówki i dokumentów. Ochrona przed szpiegostwem gospodarczym, wandalizmem i podstawowe działania antyterrorystyczne.

Serwis czystości

Zatrudnianie firmy sprzątającej lub pracowników, dobór maszyn i środków czyszczących , tworzenie i realizacja kontraktów na utrzymanie czystości. Dobór specjalistycznych usług takich jak czyszczenie maszyn i urządzeń, czyszczenie wysokościowe etc. Utrzymanie terenów zielonych. Optymalizacja pracy i kosztów.

Office Management

Obsługa kancelarii i recepcji firmowej, nowoczesne usługi oferowane przez recepcję. Zarządzanie dostawami i kurierami. Wyposażenie biur i serwis sprzętu biurowego. Organizowanie recepcji na potrzeby firmy. Obsługa sal konferencyjnych i przetwarzanie dokumentów. Przyjmowanie gości i wizerunek firmy.

Rozwiązania IT i telekomunikacja

Oprogramowanie zarządcze- CAFM, PMS, BIM etc. Wszystko o nowoczesnych narzędziach informatycznych do zarządzania, budżetowania i prowadzenia nieruchomości komercyjnych. BMS i monitoring działania obiektów. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych i serwerowni. Serwis sieci teleinformatycznych i niskoprądowych.

 

Dwumiesięcznik

Każdy numer to unikalny mix tematyki, której czytelnik nie znajdzie w żadnym innym tytule wydawniczym dostępnym na rynku. Nad sześcioma numerami w roku pracuje grupa najlepszych ekspertów z sektora profesjonalnego zarządzania i utrzymania nieruchomości, którzy dzielą się swoja unikalną wiedzą zdobytą w trakcie odbywania wielu lat praktyki zawodowej.

Dla kogo?

W wersji papierowej tytuł trafia do 5000 odbiorców z rynku profesjonalnego zarządzania i utrzymania nieruchomościami.

czytają nas:

 • facility, property, asset managerowie
 • zarządcy nieruchomości
 • najemcy powierzchni komercyjnych
 • dyrektorzy techniczni
 • administratorzy obiektów
 • inwestorzy prywatni i publiczni
 • office managerowie
 • dyrektorzy administracyjni
 • dyrektorzy finansowi
 • generalni wykonawcy i deweloperzy
 • projektanci i architekci