Współpraca

ZOBACZ WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMERCJALIZACJA

Postępuje proces komercjalizacji PH Kasztelania

Jysk, Martes Sport oraz Rossmann dołączyły do grona najemców powstającego Parku Handlowego Kasztelania w Chrzanowie. Jysk oraz Martes Sport to pierwsze sklepy w mieście i powiecie.
ZOBACZ WIĘCEJ

INWESTYCJE

8 trendów, które odmienią polski rynek powierzchni biurowych w 2020 roku

8 trendów, które odmienią polski rynek powierzchni biurowych w 2020 roku – prognoza ekspertów Business Link

Real Estate Manager

Poznaj magazyn skierowany do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem obiektów komercyjnych oraz największych portfeli nieruchomości w Polsce! Na jego łamach ujęte są wszelkie zagadnienia niezbędne menadżerom różnego szczebla, by móc sprawnie zarządzać nieruchomościami  w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

13 lat na rynku!

Magazyn wcześniej znany był pod tytułem „Facility Manager”  jednak w efekcie ciągłego poszerzania jego tematyki w styczniu tego roku zapadła decyzja o jego zmianie. Na 76 stronach redakcja opisuje najważniejsze aspekty facility, property i asset managementu skupiając się na takich obiektach jak:

 • biurowce
 • centra handlowe
 • magazyny obiekty przemysłowe
 • obiekty użyteczności publicznej- (lotniska, dworce, multipleksy, urzędy, porty etc.)
 • portfelach nieruchomości komercyjnych
 • portfelach administracji publicznej- ( urzędy, biblioteki, muzea, szpitale etc)
 • najemcy i użytkownicy powierzchni komercyjnych- (sieci sklepów,  placówki i oddziały finansowe, najemcy biur, restauracje etc.)
 • hotele

„Zarządzanie nieruchomością komercyjną to skomplikowany proces na który składają się zadania z obszaru inwestycji, komercjalizacji i i zarządzania. Real Estate Manager jest swoistym przewodnikiem, w którym czytelnik znajdzie profesjonalną wiedzę dotycząca każdego z elementów tej skomplikowanej układanki.” – Krzysztof Kogut, redaktor naczelny, Real Estate Manager

O czym piszemy?

Materiały tworzone są we współpracy z doświadczonymi praktykami działającymi od wielu lat w branży nieruchomości komercyjnych. Redakcja przyporządkowuje materiały do 3 stałych działów, w których zawarto blisko 20 najważniejszych grup tematycznych, tak by uzyskać największą przejrzystość wydania.

Poznaj nasze obszary tematyczne!

Eksperci HVAC

Wszystko co musisz wiedzieć o systemach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania! Scenariusze energooszczędności, przeglądy, konserwacja, nastawy i inwestycje.

Książka Obiektu Budowlanego

Przeglądy okresowe budynków, kontrole systemów i urządzeń, wymogi prawne, sieci- elektryczne, wod-kan oraz windy, dźwigi i schody automatyczne. Checklisty i wzory w jednym miejscu.

Ochrona ppoż w obiektach komercyjnych

Przeglądy systemów ppoż, szkolenia i kwestie ubezpieczeniowe. Relacje ze strażą pożarną, próbne ewakuacje oraz postępowanie kryzysowe. Systemy przeciwpożarowe, oddymiające alarmowe i wile e więcej

Obsługa gwarancji

Relacje z dostawcami, wymiana cześci, obsługa pogwarancyjna i filozofia serwisowania urządzeń. Analiza opłacalności i zapisy umowne. Kwestie zabezpieczeń i zapewnienie ciągłości pracy urządzeń.

BHP

Szkolenia pracownicze z zakresu BHP, pierwsza pomoc w obiektach komercyjnych, środowisko pracy i otoczenie sprzyjające efektywności pracowników, wyposażenie obiektów w różnych typach działalności. Jakość i komfort pracy dla pracowników.

Construction

Remonty, przebudowy i rozbudowy. Plan inwestycji oraz jej realizacja. Kontakt z podwykonawcami i relacje z użytkownikami. Pozwolenia i uprawnienia. Kwestie budżetowania i rozliczeń. Projektowanie i użytkowanie z myślą o przyszłości.

Facility Managment

Budowanie wachlarza serwisów obiektowych. Zawieranie umów z dostawcami usług- technicznego utrzymania, czystości, ochrony cateringu etc. Egzekwowanie zapisów umownych. Prowadzenie konkursu ofert i wybór najlepszego dostawcy. Tworzenie udogodnień dla organizacji i partnerstwo dla zarządów na wielu płaszczyznach. Wykraczanie pzoa schemat tradycyjnie postrzeganego FMu. Komunikacja z zarządcą, najemcą i właścicielem obiektu.

Property Management

Analiza kosztów operacyjnych i rozliczanie kosztów typu service charge. Utrzymywanie wielostronnych relacji z najemcą, właścicielem i usługodawcami. Prowadzenie projektów z elementami komercjalizacji. Budowanie wizerunku obiektu i szerokie partnerstwo w sprawach promocji oraz zarządzania nieruchomością. Utrzymywanie reżimu budżetowego. Reprezetnowanie właććsciciela.

Asset Management

Strategia zarządzania portfelem, obliczanie zwrotów, kalkulacja i wycena nieruchomości. Zawieranie umów najmu. Ustalenie przepływu caschflow, kontrola zarządcy. Egzekwowanie spływu czynszów. Strategia sprzedaży nieruchomości. Kontrola tenant-mix. Wybór zarządcy.

Komercjalizacja

Strategia komercjalizacji, najem nowych i istniejących obiektów. Remodeling i przebudowa portfela najemców. Zawieranie umów najmu z perspektywy najemcy i zarządcy. Sztuka negocjacji i określanie własnej pozycji. Anchor tenant i jego rola w jakości budżetu nieruchomości. CAP i jego zalety i wady. Komercjalizacja problematycznych nieruchomości. Ocena wiarygodności najemcy.

Service charge dla ekspertów

Kwestie kosztów wspólnych, obliczanie zwrotów z inwestycji. Przyporządkowywanie kosztów- CAPEX i OPEX. Transparentność rozliczeń, zapisy umowne, raportowanie do najemców. Narzędzia wspomagające rozliczenia i procesy ułatwiających rozliczenie dużych portfeli najemców

Workplace

Organizacja stanowisk pracy, wydajność i efektywność pracowników. Przeprowadzka od strony praktycznej. Filozofia projektowania miejsc praccy w oparciu o najlepsze wzorce. Wyposażenie nowoczesnego biura. Zdrowie i samopoczucie pracowników i gości obiektu.

Zużycie mediów

Zmiana dostawcy energii, gazu, ogrzewania etc. Audyty energetyczne i analiza faktur. Optymalizacje zużycia energii i praktyczne metody oszczędzania. Kontrola zużycia i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych. Kwestie zielonych certyfikacji.

Serwis techniczny

Zgłąszanie usterek, przeglądy urzadzeń, poprawianie czasu reakcji na zgłoszenie. Prewencja techniczna, implementowanie wskaźników KPI i SLA. Długość trwania kontraktu i jego wpływ na jakość świadczonych usług. Wybór dostawcy i jego zmiana. Przetargi.

Serwis ochrony

Dobór serwisu i kwestie ubezpiecznia, monitoring wizyjny,  ochrona osobowa, kontrola dostępu do obszarów w obiekcie. Zabezpieczenie parkingów i specjalistyczne usługi ochrony, transport gotówki i dokumentów. Ochrona przed szpiegostwem gospodarczym, wandalizmem i podstawowe działania antyterrorystyczne.

Serwis czystości

Zatrudnianie firmy sprzątającej lub pracowników, dobór maszyn i środków czyszczących , tworzenie i realizacja kontraktów na utrzymanie czystości. Dobór specjalistycznych usług takich jak czyszczenie maszyn i urządzeń, czyszczenie wysokościowe etc. Utrzymanie terenów zielonych. Optymalizacja pracy i kosztów.

Office Management

Obsługa kancelarii i recepcji firmowej, nowoczesne usługi oferowane przez recepcję. Zarządzanie dostawami i kurierami. Wyposażenie biur i serwis sprzętu biurowego. Organizowanie recepcji na potrzeby firmy. Obsługa sal konferencyjnych i przetwarzanie dokumentów. Przyjmowanie gości i wizerunek firmy.

Rozwiązania IT i telekomunikacja

Oprogramowanie zarządcze- CAFM, PMS, BIM etc. Wszystko o nowoczesnych narzędziach informatycznych do zarządzania, budżetowania i prowadzenia nieruchomości komercyjnych. BMS i monitoring działania obiektów. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych i serwerowni. Serwis sieci teleinformatycznych i niskoprądowych.

 

Dwumiesięcznik

Każdy numer to unikalny mix tematyki, której czytelnik nie znajdzie w żadnym innym tytule wydawniczym dostępnym na rynku. Nad sześcioma numerami w roku pracuje grupa najlepszych ekspertów z sektora profesjonalnego zarządzania i utrzymania nieruchomości, którzy dzielą się swoja unikalną wiedzą zdobytą w trakcie odbywania wielu lat praktyki zawodowej.

Dla kogo?

W wersji papierowej tytuł trafia do 5000 odbiorców z rynku profesjonalnego zarządzania i utrzymania nieruchomościami.

czytają nas:

 • facility, property, asset managerowie
 • zarządcy nieruchomości
 • najemcy powierzchni komercyjnych
 • dyrektorzy techniczni
 • administratorzy obiektów
 • inwestorzy prywatni i publiczni
 • office managerowie
 • dyrektorzy administracyjni
 • dyrektorzy finansowi
 • generalni wykonawcy i deweloperzy
 • projektanci i architekci