27.04.2017

Ochrona przeciwpożarowa budynku – co warto wiedzieć?

NARZĘDZIOWNIA
Zarządzanie kosztami

Umiejętność sprawnego i skutecznego kontrolowania kosztów to dla osób zarządzających nieruchomościami każdego rodzaju, jedna z podstawowych umiejętności. Wraz z tym cyklem eksperckich artykułów dowiesz się jak zarządzać kosztami na wielu poziomach.

Zobacz treści w tej kategorii:
Oszczędność energii w obiektach magazynowychWycena nieruchomości a koszty eksploatacyjneCzęść II - Zarządzanie kosztami z uwagi na zapisy umowy najmuCzęść I. CapEx czy OpEx w fazie operacyjnej nieruchomości. Zarządzanie kosztami z uwagi na przepisy podatkowe.
Coaching dla zarządców nieruchomości
Serwis czystości

Poznaj najlepsze praktyki utrzymania czystości powierzchni w obiektach komercyjnych. Dowiedz się w jaki sposób współpracować z podwykonawcami i jak sprawić by Twój serwis czystości okazała się efektywny.

Zobacz treści w tej kategorii:
Szorowarki Kärcher!Nie zaniedbuj marmuruPiękne jak naturalne drewno, wytrzymałe jak wykładzina elastycznaTechnologia eco!efficiency Kärcher- więcej za mniejInwestycja w płytki gresowe- dobry wybór?Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 2Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 1
Porady prawne dla zarządców

Obowiązkiem zarządcy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nieruchomości, dlatego ważne jest, aby urządzenia ochrony ppoż. miały przeprowadzone pełne i kompleksowe kontrole, a także by mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia ewakuacja budynku przebiegnie bez zakłóceń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719] to na zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia pełnej ochrony ppoż. nieruchomości, oznaczenie jej poszczególnych elementów, a przede wszystkim prowadzenie i przestrzeganie harmonogramu okresowych przeglądów instalacji przeciwpożarowych. W praktyce, poza obowiązkowymi przeglądami technicznymi budynku, właściciel lub zarządca jest odpowiedzialny za wszystkie elementy instalacji służących do ochrony przeciwpożarowej, ich aktualne atesty i certyfikaty. Każda instalacja ppoż. ma indywidualne terminy obowiązkowych przeglądów, które regulują odrębne przepisy, dokumentacje techniczno-ruchowe producenta oraz wytyczne norm projektowania, np. PN-EN, NFPA, VdS, CEA i FM Global.

– Należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne branżowe, zależne od przeznaczenia danej nieruchomości, np. na wytyczne audytorów ubezpieczeniowych, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego lub instrukcję eksploatacji obiektu – mówi Norbert Ślusarczyk, dyrektor usług technicznych z Sodexo Polska On-site Services.

Z myślą o wsparciu zarządców nieruchomości w zakresie ochrony ppoż. Sodexo Polska On-site Services rozbudowało Dział Fire Protection. Do zadań utworzonego zespołu należy kompleksowa opieka nad systemami pożarowymi, przeglądami technicznymi instalacji, jak również realizacja usług modernizacyjnych, fit-out oraz  doradztwo techniczne.

– W Sodexo stawiamy na własny zespół, który lepiej zrozumie istotę prowadzonego przez nas biznesu, a także mocniej identyfikuje się z naszymi wartościami i misją – zaznacza Norbert Ślusarczyk. – Wielomiesięczne przygotowanie zespołu, zakup odpowiedniego sprzętu i szkolenia pozwalają nam realizować przeglądy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa ppoż – dodaje.

Sodexo Polska On-site Services w ramach swoich usług oferuje serwis urządzeń ppoż. występujących na terenie nieruchomości, projektuje, wykonuje prace montażowe, prowadzi prace serwisowe urządzeń ppoż., wykonuje niezbędne prace modernizacyjne, audyty pożarowe, kontrole prewencyjne. W ramach kompleksowej obsługi ppoż. firma organizuje ćwiczenia ewakuacyjne, a także szkoli  w zakresie niezbędnej obsługi urządzeń ppoż.

Zlecenie usług w zakresie ppoż. firmie zewnętrznej to nie tylko wymierne korzyści w postaci odczuwalnej oszczędności wydatków na obsługę nieruchomości. To przede wszystkim pewność całodobowej opieki najlepszych na rynku fachowców, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Firma zewnętrzna odpowiada całościowo za stan sprzętu wchodzącego w skład instalacji ppoż., jego konserwację i przeglądy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zakres obsługi zewnętrznej obejmuje również obowiązkowe teoretyczne i praktyczne szkolenie pracowników, co zmniejsza ryzyko nieszczęśliwych wypadków w sytuacjach zagrożenia.

Należy też pamiętać, że za niestosowanie się do przepisów dotyczących ochrony ppoż. grożą konsekwencje finansowe w postaci mandatów karnych. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. 2003, Nr 156, poz. 1529) strażacy uprawnieni do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony ppoż. mogą nałożyć mandat karny zgodny z obowiązującym taryfikatorem. Powierzenie zadań z zakresu ochrony ppoż. nieruchomości profesjonalnemu zespołowi ekspertów z tej dziedziny pozwala uniknąć tych nieprzyjemności.

Sodexo Polska On-site Services zapewnia kompleksowe rozwiązania z zakresu usług dla nieruchomości, w tym zarządzanie nimi, administracja, zarządzanie projektami i przeprowadzki, obsługa techniczna, zarządzanie energią, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie, obsługa recepcji, usługi concierge, usługi pocztowe i zarządzania dokumentacją, obsługa sal konferencyjnych, usługi żywieniowe (prowadzenie restauracji, catering, obsługa imprez okolicznościowych) i ochrona.