27.04.2015

6 prostych kroków do podniesienia efektywności systemów HVAC

NARZĘDZIOWNIA
Zarządzanie kosztami

Umiejętność sprawnego i skutecznego kontrolowania kosztów to dla osób zarządzających nieruchomościami każdego rodzaju, jedna z podstawowych umiejętności. Wraz z tym cyklem eksperckich artykułów dowiesz się jak zarządzać kosztami na wielu poziomach.

Zobacz treści w tej kategorii:
Oszczędność energii w obiektach magazynowychWycena nieruchomości a koszty eksploatacyjneCzęść II - Zarządzanie kosztami z uwagi na zapisy umowy najmuCzęść I. CapEx czy OpEx w fazie operacyjnej nieruchomości. Zarządzanie kosztami z uwagi na przepisy podatkowe.
Coaching dla zarządców nieruchomości
Serwis czystości

Poznaj najlepsze praktyki utrzymania czystości powierzchni w obiektach komercyjnych. Dowiedz się w jaki sposób współpracować z podwykonawcami i jak sprawić by Twój serwis czystości okazała się efektywny.

Zobacz treści w tej kategorii:
Szorowarki Kärcher!Nie zaniedbuj marmuruPiękne jak naturalne drewno, wytrzymałe jak wykładzina elastycznaTechnologia eco!efficiency Kärcher- więcej za mniejInwestycja w płytki gresowe- dobry wybór?Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 2Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 1
Porady prawne dla zarządców

Prawidłowa konserwacja systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz systemu sterowania BAS może zwiększyć komfort użytkowników, przedłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć koszty operacyjne budynku, a w szczególności zużycie energii elektrycznej.

Jarosław Mirkowicz, Kierownik Techniczny HVAC, Johnson Controls

Nawet regularna konserwacja nie zabezpiecza systemów przed stratami energii i pracą powodującą niedogodności dla użytkowników, jeśli czynności konserwacyjne nie są prowadzone w sposób przemyślany i konsekwentny. Wstępna regulacja przy pierwotnym uruchomieniu nie zapewnia optymalnej pracy przez cały okres żywotności systemu. Dlatego w czasie okresowych przeglądów należy zawsze dostosowywać pracę systemu do aktualnych warunków (np. zmienne wykorzystanie powierzchni użytkowej), unowocześniać algorytmy sterownicze i wprowadzać poprawki operacyjne zgodnie z najnowszym poziomem wiedzy technicznej. Takie działania mogą zapewnić nawet do 20% dodatkowych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Możliwości w zakresie sterowania

Okres zwrotu z inwestycji w proste usprawnienia systemów HVAC oraz ich sterowania wynosi średnio  0,49 roku, co sprawia, że jest to najtańszy sposób poprawienia efektywności użytkowania budynku1. Badania wykazują, że dla zapewnienia oszczędności energii i utrzymania najwyższego komfortu użytkowników kontrole systemu HVAC i wprowadzanie niezbędnych korekt należy przeprowadzać regularnie2.

Nawet w przypadku wykonania remontów kapitalnych zapewniających unowocześnienie i wzrost efektywności sprzętu nie można zapominać o regularnych kontrolach i usprawnieniach eksploatacyjnych, gdyż mają one kluczowe znaczenie w procesie dostosowania pracy instalacji do aktualnych potrzeb budynku.

Amerykański instytut badawczy Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) opracował metodę zwaną „Ponownym dostrajaniem systemów budynkowych", która szczegółowo omawia proces oceny pracy i niezbędnych regulacji dla instalacji HVAC. Ponowne dostrajanie realizowane jest przede wszystkim poprzez kontrolę systemu sterowania pracą instalacji w budynku, ale może obejmować również niewielkie, niedrogie naprawy, takie jak zmiana błędnej lokalizacji czujników lub wymiana czujników uszkodzonych. Dzięki wykorzystaniu informacji z istniejącego systemu automatyki budynku (BAS) i wprowadzeniu prostych korekt lub napraw, niedużym kosztem zapewnia się wzrost efektywności energetycznej i poprawę komfortu użytkowników.

Program analizy i dostrojenia systemów budynkowych w obiektach komercyjnych wg PNNL

Dostrajanie systemów budynkowych zgodnie z instrukcją Instytutu PNNL pozwala na zmniejszenie zużycia energii w instalacjach HVAC budynków komercyjnych w zakresie ok. 5–20%. Metodologia obejmuje sześć prostych w realizacji i niedrogich procesów w celu identyfikacji nieprawidłowości i ich usunięcia, co zapewnia wzrost oszczędności energii i komfortu użytkowania.

Główne obszary działań objętych dostrojeniem to:

  • podział klimatyzacji na strefy
  • harmonogram użytkowania wyznaczonych stref przez najemców
  • regulacja temperatury i ciśnienia statycznego na wylotach powietrza klimatyzowanego oraz metody pomiarów tych parametrów
  • działanie sprzęgła hydraulicznego (jeśli jest w danej instalacji)
  • prawidłowe sterowanie pracą central klimatyzacyjnych w zakresie ogrzewania i chłodzenia
  • sterowanie pracą centralnej maszynowni chłodniczej
  • obróbka powietrza świeżego w centralach klimatyzacyjnych.

Kolejne etapy metodologii Instytutu PNNL przedstawiamy poniżej:

1. Zebranie wstępnych informacji na temat budynku

Pierwszy etap wymaga zebrania podstawowych danych na temat budynku. Głównym źródłem informacji jest tu zarządca obiektu. Ten wstępny etap pozwala na zapoznanie się z informacjami na temat urządzeń zastosowanych w instalacjach HVAC i rodzajem systemu sterowania BAS. 

2. Analiza zdobytych informacji i trendów danych dotyczących parametrów pracy mierzonych i zbieranych przez system BMS

Analiza dokumentacji oraz trendów danych pozwala na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów budynkowych, jeszcze przed wizją lokalną obiektu. Metodologia PNNL zaleca jednoczesną analizę wizualizacji graficznych kilku parametrów pracy układu, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia anomalii.

3. Wizja lokalna na obiekcie i zapoznanie się ze szczegółami systemów budynkowych

Podczas wizji lokalnej uzyskuje się informacje na temat ogólnego stanu budynku oraz znajdujących się w nim instalacji HVAC.  Na tym etapie można już także szczegółowo sprawdzić potencjalne problemy, jakie zostały wykryte na podstawie analizy dokumentacji oraz trendów mierzonych parametrów pracy.

4. Korekta nieprawidłowości oraz dostrojenie systemów

Wykonanie korekty nieprawidłowości i dostrojenia sterowania systemów do aktualnych potrzeb budynku, na podstawie informacji zdobytych we wcześniejszych etapach.

5. Ocena sytuacji po dostrojeniu

Ponieważ proces dostrajania powinien być wykonywany regularnie, ważne jest, aby dokumentować zarówno wykryte nieprawidłowości jak i zmiany wprowadzone w celu ich wyeliminowania. Pomaga to operatorowi budynku na zachowanie porządku oraz na wyciągnięcie wniosków, które modyfikacje okazały się najskuteczniejsze. Ta wiedza pomaga lepiej zrozumieć potrzeby obiektu i procesy w nim zachodzące, co ułatwia lepszą analizę zbieranych danych i podejmowanie trafniejszych decyzji w przyszłości.

6. Raportowanie wyników i analiza oszczędności

Instytut PNNL opracował procedury raportowania wyników i analizy danych pozwalające na określenie faktycznych oszczędności uzyskanych w efekcie przeprowadzonych działań. Zastosowanie tych lub podobnych procedur w połączeniu z regularnymi pracami konserwacyjnymi i dostrajaniem pozwala na pełne wykorzystanie potencjału w zakresie oszczędności energii i poprawy komfortu najemców budynków.

Przypisy:

1. E. Mills, „Building Commissioning: A Golden Opportunity for Reducing Energy Costs and Greenhouse Gas Emissions”, 2009.

2. „Strategies for Improving Persistence of Commissioning Benefits”, 2003; PECI and Texas A&M „Evaluation of Persistence of Savings from SMUD Retro commissioning Program. Final Report”, 2004, LBNL.

3. http://www.pnl.gov/buildingretuning/documents/chapters/ch3_collect_initial.pdf

4. http://www.pnl.gov/buildingretuning/documents/chapters/ch4_pre-re-tuning.pdf

5. http://www.pnl.gov/buildingretuning/documents/chapters/ch9_building_walkdown.pdf

6. http://www.pnl.gov/buildingretuning/documents/chapters/ch10_retuning_building.pdf

O Instytucie Institute for Building Efficiency

Założony z inicjatywy firmy Johnson Controls Institute for Building Efficiency (Instytut Efektywności Budynkowej) dostarcza informacje i analizy dotyczące technologii, polityk i praktyk w zakresie efektywności budynkowej i inteligentnych systemów budynkowych na całym świecie. Instytut wzmacnia działającą globalnie od ponad 125 lat firmę Johnson Controls, dostarczając efektywne energetycznie rozwiązania dla budynków, które wspierają wysiłki organizacji non profit i stowarzyszeń branżowych. Instytut koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach, które są innowacyjne, efektywne kosztowo i skalowalne. Więcej na stronach: www.InstituteBE.com. Więcej o Johnson Controls na www.johnsoncontrols.pl