16.05.2019

Obecna klasyfikacja filtrów powietrza zgodnie z normą PN-EN ISO 16890

NARZĘDZIOWNIA
Zarządzanie kosztami

Umiejętność sprawnego i skutecznego kontrolowania kosztów to dla osób zarządzających nieruchomościami każdego rodzaju, jedna z podstawowych umiejętności. Wraz z tym cyklem eksperckich artykułów dowiesz się jak zarządzać kosztami na wielu poziomach.

Zobacz treści w tej kategorii:
Oszczędność energii w obiektach magazynowychWycena nieruchomości a koszty eksploatacyjneCzęść II - Zarządzanie kosztami z uwagi na zapisy umowy najmuCzęść I. CapEx czy OpEx w fazie operacyjnej nieruchomości. Zarządzanie kosztami z uwagi na przepisy podatkowe.
Coaching dla zarządców nieruchomości
Serwis czystości

Poznaj najlepsze praktyki utrzymania czystości powierzchni w obiektach komercyjnych. Dowiedz się w jaki sposób współpracować z podwykonawcami i jak sprawić by Twój serwis czystości okazała się efektywny.

Zobacz treści w tej kategorii:
Szorowarki Kärcher!Nie zaniedbuj marmuruPiękne jak naturalne drewno, wytrzymałe jak wykładzina elastycznaTechnologia eco!efficiency Kärcher- więcej za mniejInwestycja w płytki gresowe- dobry wybór?Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 2Umowa z serwisem sprzątającym- najważniejsze aspekty współpracy. Część 1
Porady prawne dla zarządców

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłami zawieszonymi jest poważnym problemem powodującym negatywne konsekwencje zdrowotne. Zastosowanie odpowiedniej filtracji dostarczanego powietrza wentylacyjnego pozwala na ograniczenie tego problemu w środowisku wewnętrznym.

W Polsce, w miejscach, w których występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zalecane dopuszczalne stężenie PM (Particulate Matter) bez zastosowania odpowiednich filtrów będzie przekroczone nawet w świeżym powietrzu nawiewanym do pomieszczeń.

Norma PN-EN ISO 16890 definiuje nową klasyfikację filtrów i dostarcza nowych możliwości do projektowania jakości powietrza wewnętrznego. Jest to jednak norma badawcza i jej zakres koncentruje się na metodach wyznaczania skuteczności filtrów. Skuteczność filtra jest definiowana jako stosunek różnicy koncentracji (stężenia masowego) pyłu zawieszonego dla danej frakcji PMx (PM1, PM2,5 i PM10) przed filtrem do jego koncentracji na wlocie. Oznacza to, że znając stężenie przed filtrem i wiedząc, jakie ma być za filtrem, można łatwo określić jego wymaganą skuteczność (przy czym stężenie PM jest wyrażone w tych samych jednostkach, w których monitorowane jest zanieczyszczenie powietrza – μg/m3).

ePMx = 1 - ρwylot/ρwlot 

gdzie:

ρwylot (PMx) — stężenie PMx za filtrem

ρwlot (PMx) — stężęnie PMx przed filtrem

W przypadku starej i nieaktualnej normy PN-EN 779:2012 powyższe określanie minimalnej skuteczności nie jest możliwe.

Porównanie nowej PN-EN ISO 16890 i starej PN-EN 779 klasyfikacji filtrów

Klasyfikacja skuteczności filtrów zdefiniowana w PN-EN ISO 16890 różni się zasadniczo od tej określonej w EN 779. Wcześniejsza norma opiera się na skuteczności dla cząstek o wielkości 0,4 mikronów i ich koncentracji ilościowej. Natomiast norma ISO 16890 bazuje na koncentracji masowej i frakcjach PM1, PM2,5 i PM10. Te kluczowe różnice w podejściu do klasyfikacji powodują, że klasy filtrów oznaczone wg nowej i starej normy nie mogą być bezpośrednio porównywane. Nie istnieje również żadna obliczeniowa metoda na ich przekonwertowanie. Co więcej, naturalne jest, że różne filtry (różnych producentów) sklasyfikowane do tej pory w tej samej klasie EN 779 mogą zostać sklasyfikowane w innych klasach EN ISO 16890. Jedynym sposobem poznania relacji pomiędzy nową i dotychczasową klasyfikacją i określenia zakresu przenikania się poszczególnych klas jest porównanie rzeczywistych wyników badań filtrów. Próba taka została podjęta przez Eurovent w wydanej w grudniu 2017 r. Rekomendacji 4/23, w której na podstawie danych z przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach badań filtrów zestawiono zakres zmierzonych skuteczności ePM1, ePM2,5 i ePM10 odpowiadających dotychczasowym klasom M5 do F9. Porównanie takie jest szczególnie pomocne do określenia klasy filtrów zamiennych w istniejących instalacjach HVAC. W przypadku projektowania nowych systemów nie ma już takiego znaczenia, gdyż założenia metodyki doboru filtrów sklasyfikowanych wg ISO 16890 są zupełnie inne.

Autor: Robert Szczepański, AFPRO Filters