04.03.2019

Jak rozpoznać dojrzały Facility Management?

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

EWOLUCJA STYLU PRACY, A RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

Trudno nadążyć za trendami. Zwłaszcza, gdy proces powstawania budynku – począwszy od stworzenia projektu skończywszy na jego realizacji – trwa kilka lat. Rynek biurowy stara się jednak nadążać za zmieniającymi się trendami i stylem pracy, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb najemców.

Aktywność deweloperów na warszawskim rynku biurowym nie słabnie

Pomimo niewielkiej nowej podaży w I kw. 2019 roku, na stołecznym rynku biurowym wciąż obserwujemy ożywioną aktywność deweloperów. Stosunkowo niski wolumen transakcji najmu miał wpływ na wzrost współczynnika pustostanów odnotowany na koniec marca, jednak stawki czynszów utrzymują się na stabilnym poziomie w większości projektów. Niewielkie wzrosty stawek wywoławczych odnotowano głównie w centrum Warszawy.

Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a więc według zasad Kodeksu cywilnego wyznacznikiem charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak jej typowa wersja nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne sformułować na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać wątpliwości co do ich zakresu i realizacji.

Jak rozpoznać dojrzały Facility Management?

Dobrą praktyką jest zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje przedsiębiorstw, z którymi do tej pory były (lub nadal są) prowadzone projekty.

Dobrą praktyką jest zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje przedsiębiorstw, z którymi do tej pory były (lub nadal są) prowadzone projekty.

Grzegorz Gałka, prezes zarządu, FM Solutions Sp. z o.o.
- Planując długofalową współpracę, a FM do takich należy, nie można zapomnieć o czynniku ludzkim.

Co jest kluczowe z perspektywy „przeciętnego” zamawiającego usługi, aby rozpoznać dojrzały Facility Management?

Na początku podkreślmy, że trudno jest mówić o „przeciętnym” zamawiającym usługi Facility Management. Każdy podmiot w zależności od takich zmiennych, jak wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności czy kultura organizacyjna będzie potrzebował zupełnie innych rozwiązań, a tym samym musi zwrócić uwagę na różne aspekty potencjalnego dostawcy usług.

Niewątpliwie jednak firmy z dużym doświadczeniem w FM są w stanie przedstawić rozbudowane opisy dotychczasowych wdrożeń (wraz z wynikami), a także potwierdzić kompetencje członków zespołów projektowych (w tym ukończone kursy i szkolenia facility managerów oraz specjalistów zajmujących się poszczególnymi systemami w budynkach).

Dobrą praktyką jest zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje przedsiębiorstw, z którymi do tej pory były (lub nadal są) prowadzone projekty. Warto w takim przypadku poprosić o kontakt do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za współpracę z facility managerami, aby porozmawiać z nimi o szczegółach i dzięki temu lepiej poznać potencjalnego dostawcę usług.

Planując długofalową współpracę, a FM do takich należy, nie można zapomnieć również o czynniku ludzkim. Jeśli przedstawiający ofertę, a także specjaliści reprezentujący potencjalnego podwykonawcę, na bieżąco reagują na komunikację (odbierają telefony i szybko odpisują na maile), a przy tym wykazują się dużą kulturą osobistą, otwartością, to znak, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z fachowcami, z którymi praca będzie przyjemnością.