09.11.2018

Czym jest Facility Management?

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

EWOLUCJA STYLU PRACY, A RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

Trudno nadążyć za trendami. Zwłaszcza, gdy proces powstawania budynku – począwszy od stworzenia projektu skończywszy na jego realizacji – trwa kilka lat. Rynek biurowy stara się jednak nadążać za zmieniającymi się trendami i stylem pracy, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb najemców.

Aktywność deweloperów na warszawskim rynku biurowym nie słabnie

Pomimo niewielkiej nowej podaży w I kw. 2019 roku, na stołecznym rynku biurowym wciąż obserwujemy ożywioną aktywność deweloperów. Stosunkowo niski wolumen transakcji najmu miał wpływ na wzrost współczynnika pustostanów odnotowany na koniec marca, jednak stawki czynszów utrzymują się na stabilnym poziomie w większości projektów. Niewielkie wzrosty stawek wywoławczych odnotowano głównie w centrum Warszawy.

Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a więc według zasad Kodeksu cywilnego wyznacznikiem charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak jej typowa wersja nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne sformułować na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać wątpliwości co do ich zakresu i realizacji.

Jak rozpoznać dojrzały Facility Management?

Dobrą praktyką jest zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje przedsiębiorstw, z którymi do tej pory były (lub nadal są) prowadzone projekty.

Znikoma część absolwentów uczelni technicznych czy ekonomicznych ma szansę zetknąć się w teorii z pojęciem „Facility Management”...

Grzegorz Gałka, prezes zarządu FM Solutions
– Na praktykach FM ciąży ogromna odpowiedzialność za krzewienie wiedzy, pokazywanie dobrych, sprawdzonych praktyk w zakresie FM oraz wprowadzanie na rynek kolejnych fachowców.

Mówiąc o „wyedukowaniu klienta”, nie sposób nie pomyśleć o podstawie, czyli… edukacji właśnie. Otóż znikoma część absolwentów uczelni technicznych czy ekonomicznych ma szansę zetknąć się w teorii z pojęciem „Facility Management”. Garstka z tych, którym udało się poznać ten termin, będzie miała kiedykolwiek okazję w praktyce, w tym także tej biznesowej, zobaczyć, czym jest FM. W związku z tym to właśnie na praktykach FM ciąży ogromna odpowiedzialność za krzewienie wiedzy, pokazywanie dobrych, sprawdzonych praktyk w zakresie FM oraz wprowadzanie na rynek kolejnych fachowców.

Wróćmy jednak do klienta – zamawiającego.

Jeśli mamy to szczęście i po stronie inwestora pracuje osoba, która wie, o co chodzi w FM, to jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia projektu, który przez lata będzie cieszył zarówno wykonawcę obiektu, jego zarządcę, jak i samego inwestora.

Świadomość biznesowego znaczenia FM, najlepiej już na etapie projektowania, pozwala tworzyć obiekty działające w taki sposób, by ich użytkownicy, jak i całe otoczenie mogli czerpać maksimum zysków w jak najdłuższym czasie eksploatacji. Harmonijna współpraca na linii inwestor – firma FM umożliwia uniknięcie zarówno kardynalnych, największych błędów, jak i tych niewielkich, które jednak z biegiem miesięcy i lat generują dodatkowe koszty oraz wpływają na komfort pracowników.

Co ważne, taka współpraca nie powinna kończyć się tuż po przecięciu wstęgi. Dobrym rozwiązaniem jest jej kontynuowanie co najmniej przez początkowy okres użytkowania obiektu, gdy konsultanci firmy FM mogą pomóc w obiektywnej obserwacji funkcjonowania budynków, a tym samym zapobiegać negatywnym skutkom usterek i niedociągnięć, jakie pojawić się mogły w czasie procesu budowy.