17.09.2018

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

EWOLUCJA STYLU PRACY, A RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

Trudno nadążyć za trendami. Zwłaszcza, gdy proces powstawania budynku – począwszy od stworzenia projektu skończywszy na jego realizacji – trwa kilka lat. Rynek biurowy stara się jednak nadążać za zmieniającymi się trendami i stylem pracy, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb najemców.

Aktywność deweloperów na warszawskim rynku biurowym nie słabnie

Pomimo niewielkiej nowej podaży w I kw. 2019 roku, na stołecznym rynku biurowym wciąż obserwujemy ożywioną aktywność deweloperów. Stosunkowo niski wolumen transakcji najmu miał wpływ na wzrost współczynnika pustostanów odnotowany na koniec marca, jednak stawki czynszów utrzymują się na stabilnym poziomie w większości projektów. Niewielkie wzrosty stawek wywoławczych odnotowano głównie w centrum Warszawy.

Prace dodatkowe a odchudzony kontrakt – co w cenie, a co poza nią?

Kwestia robót dodatkowych nie jest regulowana przez przepisy – poza Prawem zamówień publicznych – a więc według zasad Kodeksu cywilnego wyznacznikiem charakteru robót powinna być treść umowy. Z reguły jednak jej typowa wersja nie zawiera szczegółowej egzemplifikacji wszystkich robót. Konieczne jest zatem, aby postanowienia umowne sformułować na tyle precyzyjnie, by nie stwarzać wątpliwości co do ich zakresu i realizacji.

Jak rozpoznać dojrzały Facility Management?

Dobrą praktyką jest zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje przedsiębiorstw, z którymi do tej pory były (lub nadal są) prowadzone projekty.

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Kamil Zabadała, sales director, APA Group
- BMS to kompleksowe rozwiązanie, monitorujące oraz sterujące całością obiektu, wystarczy umożliwić korzystanie z niego klientowi końcowemu. Korzyści można uzyskać na każdym etapie pobytu klienta.

Od pewnego czasu do grupy wielopoziomowych pojęć określających obszar i specyfikę stosowania technologii dołączył nowy termin – Proptech. Eksperci stawiają Proptech obok tak rozpoznawalnych idei, jak SmartCity, Fintech, Industry 4.0 czy IoT. Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Zwrot Proptech powstał z połączenia słów „property” oraz „technology”. Taka definicja przejrzyście tłumaczy, jak na wysokim poziomie należy postrzegać tę koncepcję. Aby uniknąć polaryzacji tego pojęcia, warto się zastanowić, o jakiej technologii mówimy. I tutaj natrafiamy na pierwsze różnice w definicjach. Można odnieść wrażenie, że granice nie zostały jeszcze określone. Czy mówimy o każdej technologii, jaka pojawia się w ramach cyklu życia nieruchomości? Czy tylko o technologiach, które wspierają trend digitalizacji branży budowlanej? Czy są to technologie czysto branżowe? Czy horyzontalne rozwiązania biznesowe również można określać mianem Proptechu, gdy kierowane są do branży budowlanej? Próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi. Ilu ekspertów, tyle definicji.

Bogactwo możliwości technologii BMS

Jako firma specjalizująca się w budowie rozwiązań IT oraz szeroko pojętej automatyce patrzymy na Proptech przez pryzmat obu tych aspektów. Digitalizacja czy cyfryzacja usług lub procesów zachodzących w ramach infrastruktury budynkowej leży u podstaw naszych rozwiązań. Ich drugim filarem jest automatyzacja, dzięki czemu możemy elastycznie modelować sposób, w jaki funkcjonuje obiekt. Szybki rozwój technologii dostarcza w tych obszarach coraz więcej możliwości.

Obecne na rynku rozwiązania spełniają najbardziej skomplikowane wymagania użytkowników. Bez znaczenia jest typ obiektu czy rodzaj działalności, jaką użytkownik prowadzi, wystarczy się zaopatrzyć w odpowiednią technologię.

Technologia zwiększa efektywność

Ciekawy przykład stanowi przedsiębiorstwo produkcyjne, dla którego ciągły monitoring procesów oraz ich usprawnianie to istotny aspekt działalności. Dzięki odpowiedniej technologii firmy mogą podnosić swoją efektywność. W ramach zakładu produkcyjnego nasz BMS zapewnia odpowiednie warunki związane z komfortem niezbędnym do utrzymania specjalistycznych produkcji. Dodatkowo uruchamia procesy produkcyjne w taki sposób, aby zachować efektywność energetyczną obiektu i uchronić inwestora przed zbędnymi kosztami. Monitoruje oraz analizuje on również parametry pracy maszyn produkcyjnych, dzięki czemu jest w stanie przewidzieć awarię z wyprzedzeniem i umożliwić zaplanowaną akcję serwisową. Powiewem nowoczesności w naszym systemie BMS są funkcje związane z logistyką w ramach przytaczanego zakładu. Ich automatyzacja oraz digitalizacja przenoszą przedsiębiorstwo na inny poziom w obszarze efektywności procesów. Mówimy tutaj o takich funkcjach, jak bezobsługowa awizacja taboru logistycznego czy kierowanie oraz buforowanie kolejką. Wisienką na torcie może okazać się weryfikacja załadunku. Całość procesu podlega ciągłej analizie oraz raportowaniu. Wszystko oczywiście realizowane jest w ramach jednej platformy technologicznej, która umożliwia w przyszłości elastyczną rozbudowę lub rekonfigurację.

BMS otwarty na świat

Drugim doskonałym przykładem jest branża hotelowa. Hotele to bardzo wymagające inwestycje. Im wyższej klasy hotel, tym więcej różnorodnych systemów składa się na jego sprawne funkcjonowanie. Klient końcowy hotelu otrzymuje długą listę usług, z których może skorzystać w ramach swojego pobytu. Jakość usług oraz sprawność ich realizacji mają duży udział w końcowej ocenie hotelu przez gościa. Digitalizacja oraz automatyzacja tych procesów wydaje się więc naturalnym kierunkiem. Jak w tym przypadku można wykorzystać system BMS? Biorąc pod uwagę, że BMS to kompleksowe rozwiązanie, monitorujące oraz sterujące całością obiektu, wystarczy umożliwić korzystanie z niego klientowi końcowemu. Korzyści można uzyskać na każdym etapie pobytu klienta. Zakres wykorzystania technologii zależy tylko od inwestora. BMS, który stworzyliśmy w APA, zakłada udostępnienie klientowi hotelu dedykowanej aplikacji mobilnej. Aplikacja umożliwia łatwe i sprawne korzystanie z infrastruktury oraz usług hotelu. Nasz BMS umożliwi klientowi zamówienie podstawowych usług hotelowych, takich jak rezerwacja miejsca parkingowego, przygotowanie oczekiwanego komfortu w pokoju lub zamówienie innych dodatkowych usług, jeszcze zanim klient rozpocznie pobyt. Innym usprawnieniem jest opcja szybkiego meldowania. Przy pomocy omawianej aplikacji mobilnej meldowanie ogranicza się do weryfikacji danych i zatwierdzenia możliwości pobytu gościa. Wszystko dalej sprawnie przebiega w ramach rozwiązań, które zarządzają hotelem. Jest to atrakcyjna funkcja dla wszelkich bezobsługowych aparthoteli. Po autoryzacji szybkiego meldowania aplikacja otwiera przed klientem możliwości korzystania ze wszystkich zdefiniowanych usług. Za jej pomocą klient otwiera pokój i całkowicie go kontroluje. Może zamówić serwis do pokoju, zarezerwować miejsce w restauracji, ustawić status pokoju na nie przeszkadzać czy przedłużyć dobę hotelową. Możliwości technologiczne wyprzedzają znane nam potrzeby inwestorów.

Biura pod kontrolą

Trzecim dobrym przykładem są obiekty biurowe. Podobnie jak w poprzednim przypadku tu również dostarczamy dedykowaną aplikację mobilną dla użytkownika końcowego. Pracownik biura uzyskuje dzięki temu narzędzie, które pozwala mu się sprawnie poruszać po obiekcie. Zaczynając od sterowania parkingiem, przez dostęp do biura, po sterowanie w ramach swojej przestrzeni biurowej. Wszystko odbywa się w ramach jednego rozwiązania klasy BMS. Oczywiście każdy użytkownik otrzymuje aplikację w ramach swoich praw dostępu. Inne uprawnienia i informacje otrzyma zarządca budynku, inne zarządca części biurowej, a inne użytkownik końcowy.

Użytkownik końcowy wyznacza kierunek

Podsumowując, otwarcie się rynku budowlanego na nowe technologie to z pewnością dobry kierunek. Powstanie idei Proptech-u oraz cała dyskusja, jaka ma miejsce w temacie technologii dla branży, pomoże zarówno w poprawnym zidentyfikowaniu potrzeb rynkowych, jak i właściwym ich adresowaniu. Lista wygranych będzie długa, jednak najważniejszy wydaje się użytkownik końcowy. To on będzie definiował potrzeby i kierunek dalszego rozwoju technologii w każdym obszarze Proptech-u.