14.02.2018

Oszczędność energii w obiektach magazynowych

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Trendy w aranżacji biur – co przyniesie rok 2019?

Stworzenie przestrzeni biurowej, która będzie wspierać i pobudzać kreatywność jej użytkowników to cel, jaki obrali sobie architekci i projektanci kilka lat temu.

Czym jest Facility Management?

Znikoma część absolwentów uczelni technicznych czy ekonomicznych ma szansę zetknąć się w teorii z pojęciem „Facility Management”...

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz. II)

Planowanym wynikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest milion pojazdów o napędzie elektrycznym na polskich drogach w 2025 r. Eksperci są zgodni w opinii, że dla spełnienia tego celu niezbędne jest powstanie wystarczająco dużej liczby stacji ładowania takich pojazdów.

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Dążąc do optymalizacji poziomu zużycia energii w obiektach magazynowych, warto wziąć pod uwagę trzy podstawowe aspekty: etap projektowania budynku, przygotowanie konkretnej powierzchni pod indywidualne potrzeby najemcy oraz cykliczną analizę codziennych procesów operacyjnych.

Paweł Kowalczyk senior property manager Prologis
"Podstawą jest odpowiednie zaprojektowanie budynku, który powinien być jak najbardziej uniwersalny, a powierzchnie wynajmowane stosunkowo łatwe do przebudowy"

Podstawą jest odpowiednie zaprojektowanie budynku, który powinien być jak najbardziej uniwersalny, a powierzchnie wynajmowane stosunkowo łatwe do przebudowy. Dzięki temu w przyszłości będzie można go dostosować do różnych potrzeb najemców. Kolejny krok do optymalnego zarządzania zużyciem energii stanowi umiejętne wyodrębnienie i opomiarowanie mediów w wydzielonej powierzchni  budynku. Na koniec trzeba wziąć pod uwagę specyfikę operacji, które najemca będzie prowadził. Jeśli np. w części magazynu operacje będą prowadzone rzadko, warto zaproponować w tym miejscu czasowe, znaczne zredukowanie oświetlenia za pomocą odpowiedniej automatyki. W przypadku przeznaczenia magazynu na chłodnię układ chłodniczy powinien umożliwiać wydzielenie mniejszych i większych stref chłodzenia, w zależności od bieżącej liczby towaru składowanego w magazynie. Dobrym rozwiązaniem będą również pneumatyczne kurtyny dokowe, które nie przepuszczają ciepłego powietrza z zewnątrz w trakcie załadunku i rozładunku towaru.

Niezwykle istotne jest również świadome wykorzystywanie infrastruktury dostępnej w magazynie. Prologis jest obecnie w trakcie wprowadzania we wszystkich swoich halach inteligentnego systemu smart meteringu, połączonego z aplikacją internetową i umożliwiającego zdalny odczyt wszystkich mediów – energii, wody, gazu i ciepła. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia pomiarów o badanie temperatury i wilgotności. Przy odpowiednim wydzieleniu i opomiarowaniu poszczególnych obwodów w jednostce najmu można optymalizować zużycie mediów oraz z wyprzedzeniem wykryć nieprawidłowości w pracy maszyn czy nawet całych procesach magazynowych czy produkcyjnych. Takie rozwiązania pozwalają na obniżenie kosztów zużycia energii oraz zapobiegają niektórym awariom, które mogłyby spowodować zatrzymanie procesów i dodatkowe straty finansowe.