15.12.2017

Jedna ścieżka kariery w ramach współpracy IFMA i RICS

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Czym jest Facility Management?

Znikoma część absolwentów uczelni technicznych czy ekonomicznych ma szansę zetknąć się w teorii z pojęciem „Facility Management”...

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz. II)

Planowanym wynikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest milion pojazdów o napędzie elektrycznym na polskich drogach w 2025 r. Eksperci są zgodni w opinii, że dla spełnienia tego celu niezbędne jest powstanie wystarczająco dużej liczby stacji ładowania takich pojazdów.

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz.I)

Rozważając elektromobilność w kontekście wpływu na środowisko naturalne, powstają wątpliwości, czy przy zmianie sposobu zasilania napędu pojazdów z paliw kopalnych na energię elektryczną, w Polsce produkowaną głównie dzięki spalaniu węgla, uzyskamy zmniejszenie emisji CO2.

Jeden zestaw kwalifikacji zawodowych, wspólna platforma learningowa i jedna ścieżka kariery w FM, to kluczowe elementy współpracy IFMA i RICS, której celem jest zwiększenie strategicznego znaczenia FM.

Paul Bagust, dyrektor ds. nieruchomości komercyjnych RICS
W przeszłości facility management postrzegane było jak zawód Kopciuszka, co wyjaśnia problemy z przyciąganiem i utrzymywaniem w nim nowych talentów.

Zmieniające się potrzeby pracowników i standardy dotyczące miejsca pracy wymagają nowego podejścia do zarządzania budynkami i ich wewnętrznymi usługami. Nie tylko obecna generacja facility menedżerów szybko się starzeje (średni wiek pracowników wynosi obecnie 50,9 lat), ale także zmieniają się umiejętności potrzebne do zarządzania nowoczesnymi miejscami pracy tak, aby tworzyć wartość dla wydajności biznesowej organizacji. Zamiast skupiać się wyłącznie na dbaniu o sprawne funkcjonowanie budynków - fizycznych obiektów - menedżerowie FM muszą teraz znacznie więcej uwagi przywiązywać do wpływu, jaki te obiekty mają na pracę i wykonujących ją pracowników.

Jak mówi Paul Bagust, dyrektor ds. nieruchomości komercyjnych RICS: – W przeszłości facility management postrzegane było jak zawód Kopciuszka, co wyjaśnia problemy z przyciąganiem i utrzymywaniem w nim nowych talentów. Podejmując wyzwanie zmiany tego wizerunku musimy przyjąć bardziej strategiczne podejście i ukazać w jaki sposób facility management może zwiększyć produktywność w miejscu pracy oraz rolę, jaką odgrywają w nim profesjonaliści FM. W konkurencyjnym, globalnym środowisku biznesowym coraz częściej uznaje się, że facilities management ma do odegrania strategiczną rolę w doświadczeniu końcowego użytkownika budynków i obiektów, przyczyniając się ostatecznie do sukcesu działających w nich organizacji. By jednak móc to osiągnąć, rola menedżera FM musi zostać zdefiniowana na nowo  podkreśla Bagust.

Zmiany następujące w sposobie wykonywania pracy w erze cyfrowej wymuszają na FM nabycie nowych umiejętności opartych na współdziałaniu i budowaniu relacji międzyludzkich. Innowacyjna współpraca RICS z IFMA to obiecujący projekt, który inspiruje i wspiera rozwój tych umiejętności. Pracując wspólnie nad harmonizacją praktyk i standardów pracy ekspertów FM na całym świecie, RICS i IFMA dążą do zjednoczenia społeczności FM, przyciągnięcia do niej szerokiego wachlarza nowych talentów i zapewnienia, że wykorzysta ona szanse, jakie istnieją przed tą dynamicznie i szybko rozwijającą się branżą.

– Sean Tompkins, dyrektor generalny RICS: "Współpraca IFMA-RICS to niezwykle ważne przedsięwzięcie w historii facility management, które zapewnia niespotykany jak dotąd poziom wsparcia dla całej branży, by mogła ona sprostać rosnącym wymaganiom 25 milionów praktyków FM na świecie. Kwalifikacje IFMA i kwalifikacje RICS zostały nawzajem do siebie dostosowane w skali całego globu celem stworzenia jednego wspólnego pakietu możliwości zawodowego uznania w FM. Ludzie o różnorodnym wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniach i celach zawodowych mają odtąd dostęp do jednego zestawu kwalifikacji FM, które są uznawane i respektowane na całym świecie.

Współpraca RICS i IFMA będzie kształtować się w czasie, czerpiąc na początkowym etapie z istniejących zasobów obu organizacji w dziedzinie edukacji, badań, konferencji i innych dedykowanych profesjonalistom FM wydarzeń oraz relacji zewnętrznych. Organizacje będą wspólnie pracować nad dalszym ujednoliceniem wzajemnych kwalifikacji i kształtowaniem jednej, wspólnej ścieżki kariery w FM z możliwością wyraźnego potwierdzenia statusu zawodowego, który jest uznawany i szanowany na całym świecie.

Specjaliści RICS, którzy zdobyli kwalifikacje RICS w ramach FM, automatycznie otrzymają korzyści członkowskie IFMA. Z kolei członkowie IFMA i specjaliści posiadający wydane przez IFMA zaświadczenie o kwalifikacjach, będą mogli uzyskać kwalifikacje RICS i korzystać z międzynarodowych standardów oraz globalnej sieci profesjonalistów tej organizacji.

Maarten Vermeulen, dyrektor zarządzający RICS dla Europy, Rosji i krajów WNP: – Facilities management to rozwijający się w szybkim tempie sektor na całym świecie a w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. Podejmując współpracę w tym kluczowym dla branży budownictwa i nieruchomości obszarze, obie organizacje, IFMA i RICS, kierują się tym, aby uczynić środowisko budowlane bardziej transparentnym, etycznym i profesjonalnym. To dla nas doskonała okazja aby połączyć siły i wspólnie rozwinąć globalne przywództwo myśli, zapewniając komplementarność usług i działań na całym świecie.

Współpraca IFMA-RICS to przełomowy krok na drodze do zawodowego uznania w sektorze FM i obejmuje:

  • Opracowanie mapy kariery zawodowej dla osiągnięcia uznania zawodowego w FM: dostarczenie kwalifikacji IFMA i RICS zwiększających szanse na rozwój zawodowy zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i tych, którzy dopiero rozważają FM jako wybór kariery zawodowej. Od maja 2017 r. RICS dodał do współpracy ostateczny krytyczny element zestawu kwalifikacji zawodowych IFMA-RICS: uznawane na całym świecie profesjonalne oznaczenia AssocRICS i MRICS.
  • Promowanie wspólnego podejścia do standardów: standardy i metody analizy wydajności budynków mogą różnić się w zależności od rynku. Celem współpracy IFMA-RICS jest wyposażenie profesjonalistów FM w wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do wypełnienia międzynarodowych standardów oraz zapewnienia, że facility menedżerowie mają jasną i wspólną podstawę do pozyskiwania, udostępniania i interpretowania danych o budynkach. 
  • Budowanie społeczności dzielącej się wiedzą: połączenie wiedzy obu organizacji umożliwia zapewnienie światowej klasy przywództwa w zakresie wiedzy i myśli FM poprzez generowanie badań, dostarczanie szkoleń i innych związanych z branżą treści, które wspierają rozwój profesjonalistów, jak i całego sektora FM. Zasoby te zostały udostępnione na nowej internetowej platformie wymiany wiedzy otwartej dla członków IFMA i wykwalifikowanych specjalistów RICS.
  • Organizację serii wydarzeń z udziałem profesjonalistów branży FM w wybranych lokalizacjach na świecie. Poza szczytami, forami liderów i innymi wydarzeniami umożliwiającymi nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń, IFMA i RICS współpracują ze sobą przy tworzeniu World Workplace, największej na świecie serii konferencji i wystaw dedykowanych facility management.