14.12.2017

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Management

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz.I)

Rozważając elektromobilność w kontekście wpływu na środowisko naturalne, powstają wątpliwości, czy przy zmianie sposobu zasilania napędu pojazdów z paliw kopalnych na energię elektryczną, w Polsce produkowaną głównie dzięki spalaniu węgla, uzyskamy zmniejszenie emisji CO2.

62% firm planuje więcej inwestować w technologie w swoich biurach

Z raportu CBRE „EMEA Occupier Survey 2018” wynika, że 62% przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć nakłady inwestycyjne na technologie związane z nieruchomościami.

Jak można realizować FM w różnych organizacjach?

W Polsce powszechnie stosowane są 3 podstawowe modele dostarczania usług FM: inhouse, outsourcing lub mieszany. Na rynku dostępne są także inne wariacje tych trzech podstawowych kategorii, które wymagają jednak większej świadomości na temat funkcjonowania relacji na linii zamawiający – dostawca usług FM.

Najważniejsze wyzwania i czynniki motywujące do outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management.

Rafał Baranowski, dyrektor operacyjny, SPIE Polska
Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Istnieje wiele czynników motywujących organizacje do dokonania outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management (REFM), podobnie jak istnieje coraz więcej korzyści, na które organizacje liczą, podejmując działania outsourcingowe. Pomimo rosnącego optymizmu niepewne warunki gospodarcze na świecie cały czas mają znaczący wpływ na decyzje organizacji dotyczące tego, jak, gdzie i po co pozyskiwać usługi w innych częściach świata.

Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Klucz do przekonania firm, aby skorzystały z outsourcingu, stanowi gwarancja dokładnego zrozumienia ich podstawowej działalności biznesowej, założonych celów oraz poznania kultury organizacyjnej. To warunek konieczny, ale niewystarczający.

Branża produkcyjna, logistyczna czy też hotelarska zdecyduje się na outsourcing tylko wtedy, gdy jest całkowicie pewna wiedzy, umiejętności i doświadczenia firmy FM. My z kolei musimy mieć świadomość, że bierzemy pełną odpowiedzialność za kluczowe dla naszego klienta procesy – bezpieczeństwo, nieprzerwaną dostawę mediów, stałą dostępność powierzchni czy komfortowe środowisko pracy.

Stajemy się strategicznym partnerem naszych klientów, którego zadaniem jest dbałość o wartość powierzonych aktywów w perspektywie długofalowej. To wymaga wnikliwej obserwacji zachowania najemców i użytkowników, jak również podążania za aktualnymi trendami technologicznymi. W porównaniu do rynków zachodnich, np. Niemiec czy Wielkiej Brytanii, w Polsce panuje trend krótkoterminowych (2–4-letnich) kontraktów FM. Wyłącznie proaktywną postawą, byciem na co dzień „oczyma i uszami” właściciela lub zarządcy możemy zachęcać klientów do prolongaty umów i dzięki temu realizacji bardziej złożonych projektów, np. modernizacji wymagających amortyzacji kosztów w dłuższym czasie.