14.12.2017

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Management

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Facility Management dla drapaczy chmur – poznaj 4 złote zasady

Sprawdź, jak zapewnić odpowiednią jakość usług FM w wieżowcach i poznaj oczekiwania ich zarządców. Jakie kompetencje powinien mieć personel takiego obiektu? Jak powinna wówczas wyglądać wewnętrzna komunikacja w organizacji świadczącej usługi FM? Czy potrzebujesz specjalnego oprogramowania do zbierania zgłoszeń od użytkowników budynku?

System BMS – czy w pełni wykorzystujesz jego możliwości?

Systemy BMS stały się standardem w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami komercyjnymi. Wciąż jednak zdarza się, że część zarządców i facility managerów nie do końca rozumie oraz wykorzystuje wszystkie funkcje tego systemu. Warto odrobić tę zaległą lekcję, ponieważ na pewno okaże się bezcenna w codziennej pracy.

Przychodzimy z południa

Dojrzewali razem z krakowskim rynkiem biurowym, na którym do dziś są liderami. Ich profil działalności opiera się głównie na obsłudze technicznej budynków w zakresie serwisowania instalacji specjalistycznych, a także projektowania i wykonawstwa systemów HVAC, Fire & Security oraz BMS. W rozmowie z prezesem zarządu FM Solutions - Grzegorzem Gałką dowiadujemy się, jakie plany rozwoju ma firma która wyrastała u boku Grupy BUMA.

Kiedy i jak wyprowadzić się z biura co-workingowego?

Biura co-workingowe tworzą doskonałe warunki do zakładania i rozwoju firm. Oferują kreatywne, swobodne przestrzenie oraz środowisko oparte na współpracy i wymianie wiedzy, a elastyczne warunki najmu umożliwiają szybkie dostosowanie powierzchni do rosnącego czy zmniejszającego się poziomu zatrudnienia.

Najważniejsze wyzwania i czynniki motywujące do outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management.

Rafał Baranowski, dyrektor operacyjny, SPIE Polska
Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Istnieje wiele czynników motywujących organizacje do dokonania outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management (REFM), podobnie jak istnieje coraz więcej korzyści, na które organizacje liczą, podejmując działania outsourcingowe. Pomimo rosnącego optymizmu niepewne warunki gospodarcze na świecie cały czas mają znaczący wpływ na decyzje organizacji dotyczące tego, jak, gdzie i po co pozyskiwać usługi w innych częściach świata.

Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Klucz do przekonania firm, aby skorzystały z outsourcingu, stanowi gwarancja dokładnego zrozumienia ich podstawowej działalności biznesowej, założonych celów oraz poznania kultury organizacyjnej. To warunek konieczny, ale niewystarczający.

Branża produkcyjna, logistyczna czy też hotelarska zdecyduje się na outsourcing tylko wtedy, gdy jest całkowicie pewna wiedzy, umiejętności i doświadczenia firmy FM. My z kolei musimy mieć świadomość, że bierzemy pełną odpowiedzialność za kluczowe dla naszego klienta procesy – bezpieczeństwo, nieprzerwaną dostawę mediów, stałą dostępność powierzchni czy komfortowe środowisko pracy.

Stajemy się strategicznym partnerem naszych klientów, którego zadaniem jest dbałość o wartość powierzonych aktywów w perspektywie długofalowej. To wymaga wnikliwej obserwacji zachowania najemców i użytkowników, jak również podążania za aktualnymi trendami technologicznymi. W porównaniu do rynków zachodnich, np. Niemiec czy Wielkiej Brytanii, w Polsce panuje trend krótkoterminowych (2–4-letnich) kontraktów FM. Wyłącznie proaktywną postawą, byciem na co dzień „oczyma i uszami” właściciela lub zarządcy możemy zachęcać klientów do prolongaty umów i dzięki temu realizacji bardziej złożonych projektów, np. modernizacji wymagających amortyzacji kosztów w dłuższym czasie.