14.12.2017

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Management

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

C&W: Wizja przyszłości 2040

Innowacyjność stanowi obecnie najważniejszy filar strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mają ambicję, by osiągnąć sukces globalny. Przy rosnących inwestycjach w rozwój nowych technologii na świecie, zmiany zachodzą coraz szybciej. Niemalże z dnia na dzień.

Jak poradzi sobie branża handlowa bez niedziel?

Jeszcze tylko kilka tygodni i sklepy będą działać jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Niemal całkowity zakaz handlu w niedziele wejdzie w życie od 2020 r. Jak to wpłynie na rynek handlowy w Polsce?

Jedna ścieżka kariery w ramach współpracy IFMA i RICS

Jeden zestaw kwalifikacji zawodowych, wspólna platforma learningowa i jedna ścieżka kariery w FM, to kluczowe elementy współpracy IFMA i RICS, której celem jest zwiększenie strategicznego znaczenia FM.

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Management

Najważniejsze wyzwania i czynniki motywujące do outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management.

Najważniejsze wyzwania i czynniki motywujące do outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management.

Rafał Baranowski, dyrektor operacyjny, SPIE Polska
Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Istnieje wiele czynników motywujących organizacje do dokonania outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management (REFM), podobnie jak istnieje coraz więcej korzyści, na które organizacje liczą, podejmując działania outsourcingowe. Pomimo rosnącego optymizmu niepewne warunki gospodarcze na świecie cały czas mają znaczący wpływ na decyzje organizacji dotyczące tego, jak, gdzie i po co pozyskiwać usługi w innych częściach świata.

Nadrzędnym celem firm rozważających outsourcing usług jest optymalizacja kosztów. Cieszy nas jednak fakt, że coraz rzadziej spotykamy się ze znakiem równości pomiędzy optymalizacją kosztów a ich minimalizacją.

Klucz do przekonania firm, aby skorzystały z outsourcingu, stanowi gwarancja dokładnego zrozumienia ich podstawowej działalności biznesowej, założonych celów oraz poznania kultury organizacyjnej. To warunek konieczny, ale niewystarczający.

Branża produkcyjna, logistyczna czy też hotelarska zdecyduje się na outsourcing tylko wtedy, gdy jest całkowicie pewna wiedzy, umiejętności i doświadczenia firmy FM. My z kolei musimy mieć świadomość, że bierzemy pełną odpowiedzialność za kluczowe dla naszego klienta procesy – bezpieczeństwo, nieprzerwaną dostawę mediów, stałą dostępność powierzchni czy komfortowe środowisko pracy.

Stajemy się strategicznym partnerem naszych klientów, którego zadaniem jest dbałość o wartość powierzonych aktywów w perspektywie długofalowej. To wymaga wnikliwej obserwacji zachowania najemców i użytkowników, jak również podążania za aktualnymi trendami technologicznymi. W porównaniu do rynków zachodnich, np. Niemiec czy Wielkiej Brytanii, w Polsce panuje trend krótkoterminowych (2–4-letnich) kontraktów FM. Wyłącznie proaktywną postawą, byciem na co dzień „oczyma i uszami” właściciela lub zarządcy możemy zachęcać klientów do prolongaty umów i dzięki temu realizacji bardziej złożonych projektów, np. modernizacji wymagających amortyzacji kosztów w dłuższym czasie.