26.09.2017

Wyciągnij wtyczkę, nie tylko w kryzysie

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Czym jest Facility Management?

Znikoma część absolwentów uczelni technicznych czy ekonomicznych ma szansę zetknąć się w teorii z pojęciem „Facility Management”...

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz. II)

Planowanym wynikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest milion pojazdów o napędzie elektrycznym na polskich drogach w 2025 r. Eksperci są zgodni w opinii, że dla spełnienia tego celu niezbędne jest powstanie wystarczająco dużej liczby stacji ładowania takich pojazdów.

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz.I)

Rozważając elektromobilność w kontekście wpływu na środowisko naturalne, powstają wątpliwości, czy przy zmianie sposobu zasilania napędu pojazdów z paliw kopalnych na energię elektryczną, w Polsce produkowaną głównie dzięki spalaniu węgla, uzyskamy zmniejszenie emisji CO2.

Aby uniknąć negatywnych następstw 20. stopnia zasilania, niezbędne jest podjęcie przez właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości konkretnych działań, które poprawią efektywność energetyczną nieruchomości.

dyrektor ds. usług technicznych w Sodexo Polska On-site Services
– W każdym miejscu pracy warto przeprowadzać różnorodne inicjatywy dla pracowników, aby zachęcać ich do codziennych nawyków bardziej przyjaznych środowisku.

Wysokie temperatury na zewnątrz niekorzystnie wpływają na pracę elektrowni i wydajność sieci elektroenergetycznej. Nie bez znaczenia dla energetyki jest niższy poziom rzek latem, a w związku z tym ograniczona dostępność wody do chłodzenia – to wszystko może spowodować ograniczenia w produkcji energii elektrycznej.Aby uniknąć negatywnych następstw 20. stopnia zasilania, niezbędne jest podjęcie przez właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości konkretnych działań, które poprawią efektywność energetyczną nieruchomości.

Choć ograniczenia poboru prądu dotyczą głównie największych odbiorców, takich jak fabryki, huty, centra handlowe czy zakłady przemysłowe, to indywidualni użytkownicy, właściciele firm oraz zarządcy kompleksów biurowych także powinni podjąć odpowiednie działania, które zminimalizują zużycie energii elektrycznej. Eksperci techniczni Sodexo Polska On-site Services, dostawcy kompleksowych rozwiązań i usług dla nieruchomości komercyjnych radzą, jak efektywnie funkcjonować w takich warunkach.

Prądożerne wampiry

Do najbardziej „prądożernych” sprzętów należą przede wszystkim urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne. Specjaliści Sodexo On-site Services zalecają wyłączenie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach rzadko użytkowanych oraz przełączenie ich na niższy, mniej energochłonny bieg w pozostałych częściach obiektów. Warto również wprowadzić ograniczenia związane z oświetleniem, redukując lub całkowicie wyłączając je w pomieszczeniach z dostępem do światła dziennego, na klatkach schodowych, garażach, holach czy przy wejściach i wjazdach do obiektów.

– W zarządzanych przez nas nieruchomościach szukamy oszczędności wszędzie tam, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla systemów awaryjnych oraz sprzętu, a jednocześnie jest jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów i użytkowników obiektów. Wyłączyliśmy m.in. wybrane strefy oświetlenia, część schodów ruchomych oraz urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne. Stale monitorujemy także temperatury w pomieszczeniach, w których centrale wentylacyjne pracują na niższych obrotach – mówi Norbert Ślusarczyk, dyrektor ds. usług technicznych w Sodexo Polska On-site Services.

Goodbyestand-by

Panuje błędne przekonanie, że urządzenia pozostające w trybie gotowości praktycznie
nie zużywają prądu. Prawda jest jednak zupełnie inna - specjaliści wyliczyli, że przez tryb stand-by Polacy płacą rocznie rachunki wyższe o 831 mln zł, o czym już w 2012 r. informował jeden z najwiekszych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Najprostszym rozwiązaniem na oszczędzanie energii elektrycznej jest odłączanie od gniazdek kabli zasilających urządzeń, z których nie korzystamy stale, np. drukarek, ładowarek do telefonów, tabletów i laptopów czy niszczarek do dokumentów. Takie rozwiązanie może być dość kłopotliwe, szczególnie gdy w jednym miejscu znajduje się kilka urządzeń. Dlatego warto stosować programatory czasowe, któreodcinają i załączają prąd w wybranych przez nas godzinach lublistwy zasilające z wyłącznikami. Listwy pozwalą nam pogrupować działające razem urządzenia, które mogą być włączane i wyłączane jednym przyciskiem.Dodatkowo chronią sprzęt przed ewentualnymi skutkami wahań napięcia w sieci elektroenergetycznej oraz wyładowań atmosferycznych.

Ekonawyki to podstawa!

Zapobieganie jest łatwiejsze od leczenia, dlatego oszczędzanie energii powinno być naszym codziennym nawykiem, zarówno w domu, jak i w pracy. Co jednak zrobić, gdy nie wszyscy mają świadomość tego, jak najefektywniej korzystać ze źródeł energii i nie marnować jej wtedy, gdy jej nie potrzebujemy?

Odpowiedzią mogą być akcje edukacyjne dla pracowników, które pokazują, że oszczędność energii po prostu się opłaca. Jednym z ciekawych rozwiązań są też naklejki zachęcające do wyłączania oświetlenia czy klimatyzacji w rzadziej używanych pomieszczeniach.

– Mamy świadomość, że zachowanie ciągłości produkcji wymaga nieustannego działania szeregu urządzeń, w tym systemów wentylacyjnych czy klimatyzacji. Niemniej jednak w każdym miejscu pracy warto przeprowadzać różnorodne inicjatywy dla pracowników, aby zachęcać ich do codziennych nawyków bardziej przyjaznych środowisku wszędzie, gdzie tylko się da – w pomieszczeniach biurowych czy pokojach socjalnych – konkluduje Norbert Ślusarczyk.

Zielone zarządzanie nieruchomościami

Zwiększenie efektywności energetycznej nie obędzie się bez skrupulatnej kontroli jej zużycia oraz szeregu działań prewencyjnych. Obecny we wszystkich tzw. inteligentnych budynkach BMS (Building Management System – system zarządzania budynkiem)jest zintegrowany ze stacją pogodową, co pozwala na określenie harmonogramu i celów oszczędnościowych w pracy urządzeń, zarówno w cyklu dobowym, jak i weekendowym, uwzględniając pory roku. System umożliwia także analizę i optymalizację harmonogramu pracy poszczególnych instalacji oraz generowanie raportów na temat zużycia energii elektrycznej i wody w czasie rzeczywistym.

Poza doraźnymi działaniami na rzecz oszczędzania energii Sodexo Polska On-site Services wspiera swoich klientów w procesie ubiegania się o „zielone certyfikaty” dla swoich nieruchomości. Taki certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej efektywności energetycznej budynku, ekologicznej gospodarki odpadami, ale i stosowania optymalnego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy wentylacją. Sodexo Polska udziela wsparcia na każdym etapie certyfikacji – od analizy i przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów do koordynowania audytów certyfikacyjnych. Z tej usługi mogą skorzystać wszyscy klienci Sodexo, którzy ubiegają się o certyfikaty LEED, BREEAM oraz Green Rating.

Z pierwszymi dniami czerwca, w przededniu pierwszych letnich upałów, warto dołożyć wszelkich starań, aby na stałe wprowadzić zasady energooszczędnego użytkowania zarządzanych przez nas budynków. Rozsądne gospodarowanie energią energetyczną to inwestycja o dużej stopie zwrotu oraz jeden drobny krok w kierunku ochrony przyrody.