07.09.2017

Rynek usług FM w Polsce i w Czechach

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz. II)

Planowanym wynikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest milion pojazdów o napędzie elektrycznym na polskich drogach w 2025 r. Eksperci są zgodni w opinii, że dla spełnienia tego celu niezbędne jest powstanie wystarczająco dużej liczby stacji ładowania takich pojazdów.

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz.I)

Rozważając elektromobilność w kontekście wpływu na środowisko naturalne, powstają wątpliwości, czy przy zmianie sposobu zasilania napędu pojazdów z paliw kopalnych na energię elektryczną, w Polsce produkowaną głównie dzięki spalaniu węgla, uzyskamy zmniejszenie emisji CO2.

62% firm planuje więcej inwestować w technologie w swoich biurach

Z raportu CBRE „EMEA Occupier Survey 2018” wynika, że 62% przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć nakłady inwestycyjne na technologie związane z nieruchomościami.

Wprowadzanie zmian i innowacji na rynek lokalny

Krystyna Helińska, prezes zarządu Okin Facility Polska
- Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna.

W szerszym ujęciu zarządzanie nieruchomościami wpisuje się w działania, które mogą prowadzić do implementacji innowacji w firmie klienta. Drogą do ich wdrażania może być FM, który ma na celu wspieranie podstawowej działalności firmy poprzez zarządzanie udogodnieniami.

Sektor FM w Polsce i w Czechach

Rynek usług FM w Polsce i Czechach jest bardzo do siebie zbliżony. Wprawdzie u naszych południowych sąsiadów zaistniał nieco wcześniej, jednak na przestrzeni lat różnice wynikające z tego faktu uległy już zatarciu. Sektor FM w obydwu tych krajach jest podobnie postrzegany, tak samo wartościowany i doceniany. Boryka się również z podobnymi trudnościami, wynikającymi z niewiedzy i rutyny pracowników lub z nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych. Czescy dostawcy usług FM, tak samo jak polscy, trafiają na nieuczciwe praktyki konkurencji, np. sztuczne zaniżanie cen, które służą temu, aby za wszelką cenę zdobyć kolejny kontrakt. Skutki takiego postępowania czeski klient odczuwa dokładnie tak samo jak Polak.

Innowacje polskie, czeskie, ponad podziałami

Innowacyjność rozwiązań charakteryzuje oba rynki. Zresztą myśl przewodnią i cel naszej branży stanowi ciągłe wprowadzanie realnych zmian. Takich, które mają poprawić warunki pracy użytkownika obiektu, jego dobre samopoczucie w tym miejscu, co przekłada się na wydajność jego pracy, a to z kolei na rentowność firmy naszego klienta. Inna grupa innowacyjnych rozwiązań wiąże się z różnymi rodzajami optymalizacji kosztowych. Te działania, patrząc przez pryzmat zgromadzonego na przestrzeni lat doświadczenia, są szczególnie lubiane i doceniane przez naszych klientów, ponieważ szybko odczuwają ich rezultaty.

Pragnę się tutaj odnieść do innowacyjnych rozwiązań także w kontekście dojrzałych rynków usług FM.

To, co u nas, w tej części Europy, aktualnie jest interesującym rozwiązaniem, nabiera dopiero rozpędu i wprawia w zachwyt klientów, w Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech najczęściej już dawno zostało przepracowane, wdrożone z sukcesem, a nawet po raz kolejny udoskonalone.

Mimo że specjaliści do spraw innowacyjnych rozwiązań, odwołując się do doświadczeń pracowników operacyjnych, wciąż intensywnie pracują nad kolejnymi ulepszeniami, doświadczenie pokazuje, że klienci najlepiej przyjmują te, które nie wymagają z ich strony żadnej inwestycji. W przypadku konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów spotykamy się z aprobatą naszych pomysłów tylko wtedy, gdy zwrot z poniesionych nakładów finansowych przychodzi szybko.

Istota usług Facility Management

Na rynku usług FM w Polsce, Czechach czy na każdym innym wschodzącym rynku tych usług innowacje są ich integralną częścią składową. To one wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę każdego dostawcy. Bez nich, bez twórczej kreacji i prawdziwego zaangażowania, prawdziwy FM nie istnieje, a sama usługa staje się odtwórcza. Tymczasem klient oczekuje od nas czegoś więcej: zaangażowania, doświadczenia i kompetencji, ale także – z drugiej strony – czegoś nowego, pomysłowego, co da mu poczucie bezpieczeństwa i zapewni o jego prawidłowej decyzji wieńczącej proces wyboru firmy świadczącej usługi FM. Dewiza o byciu dwa kroki przed klientem jest tutaj najbardziej zasadna. Zatem bezapelacyjnie można stwierdzić, że innowacje są istotą usług FM.

Dlaczego warto wprowadzać innowacje?

Nasza branża wymaga ciągłej implementacji innowacyjnych rozwiązań. Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna.

 ako gracze na wschodzącym rynku FM powinniśmy zaakceptować potrzebę nieustannego poszukiwania wciąż nowych rozwiązań, choć na początku ten proces wiąże się z ciężką twórczą pracą, czasem trudną i nieudolną. Jednak gdy przychodzi moment, w którym nasza prezentacja wdrożenia innowacji zostaje zaakceptowana uśmiechem klienta, wiemy, że podążanie tą wyboistą drogą naprawdę przynosi wymierne rezultaty i że było warto!

 

Autor: Krystyna Helińska, prezes zarządu Okin Facility Polska