07.09.2017

Rynek usług FM w Polsce i w Czechach

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Jak można realizować FM w różnych organizacjach?

W Polsce powszechnie stosowane są 3 podstawowe modele dostarczania usług FM: inhouse, outsourcing lub mieszany. Na rynku dostępne są także inne wariacje tych trzech podstawowych kategorii, które wymagają jednak większej świadomości na temat funkcjonowania relacji na linii zamawiający – dostawca usług FM.

Podniesienie bezpieczeństwa to koszt czy inwestycja?

Jak zdefiniować granicę niezbędnych inwestycji w kwestie bezpieczeństwa, aby nie były one postrzegane jako zbędny koszt? Stosować się do określonego prawnie minimum czy podnieść standard bezpieczeństwa? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta, a dyskusja nad stanem oraz jakością bezpieczeństwa często rozwija się dopiero w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń, czyli po fakcie.

Najczęściej spotykane problemy techniczne w biurowcach klasy B

Obiekty liczące sobie od kilku do kilkunastu lat wymagają tak samo profesjonalnej obsługi technicznej jak dopiero co wybudowane inwestycje. Prezentujemy przewodnik po najpopularniejszych usterkach w biurowcach klasy B. Podpowiadamy, po czyjej stronie – zarządcy czy najemcy – leży koszt ich naprawy i jak można ich się ustrzec.

Czas na nowoczesny BMS

Nadchodzi era rozwiązań BMS (Building Managment System). Eksperci branżowi od dawna prowadzą dyskusję, czym tak naprawdę jest system BMS oraz kiedy się zaczyna i kończy jego rola. Jak nazwa wskazuje, jest to system wspierający zarządzanie infrastrukturą budynkową. W praktyce każdy zarządca obiektu podchodzi do niego inaczej: jedni chcą zapomnieć, że mają takie narzędzie, inni z powodzeniem wykorzystują je w codziennej pracy.

Wprowadzanie zmian i innowacji na rynek lokalny

Krystyna Helińska, prezes zarządu Okin Facility Polska
- Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna.

W szerszym ujęciu zarządzanie nieruchomościami wpisuje się w działania, które mogą prowadzić do implementacji innowacji w firmie klienta. Drogą do ich wdrażania może być FM, który ma na celu wspieranie podstawowej działalności firmy poprzez zarządzanie udogodnieniami.

Sektor FM w Polsce i w Czechach

Rynek usług FM w Polsce i Czechach jest bardzo do siebie zbliżony. Wprawdzie u naszych południowych sąsiadów zaistniał nieco wcześniej, jednak na przestrzeni lat różnice wynikające z tego faktu uległy już zatarciu. Sektor FM w obydwu tych krajach jest podobnie postrzegany, tak samo wartościowany i doceniany. Boryka się również z podobnymi trudnościami, wynikającymi z niewiedzy i rutyny pracowników lub z nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych. Czescy dostawcy usług FM, tak samo jak polscy, trafiają na nieuczciwe praktyki konkurencji, np. sztuczne zaniżanie cen, które służą temu, aby za wszelką cenę zdobyć kolejny kontrakt. Skutki takiego postępowania czeski klient odczuwa dokładnie tak samo jak Polak.

Innowacje polskie, czeskie, ponad podziałami

Innowacyjność rozwiązań charakteryzuje oba rynki. Zresztą myśl przewodnią i cel naszej branży stanowi ciągłe wprowadzanie realnych zmian. Takich, które mają poprawić warunki pracy użytkownika obiektu, jego dobre samopoczucie w tym miejscu, co przekłada się na wydajność jego pracy, a to z kolei na rentowność firmy naszego klienta. Inna grupa innowacyjnych rozwiązań wiąże się z różnymi rodzajami optymalizacji kosztowych. Te działania, patrząc przez pryzmat zgromadzonego na przestrzeni lat doświadczenia, są szczególnie lubiane i doceniane przez naszych klientów, ponieważ szybko odczuwają ich rezultaty.

Pragnę się tutaj odnieść do innowacyjnych rozwiązań także w kontekście dojrzałych rynków usług FM.

To, co u nas, w tej części Europy, aktualnie jest interesującym rozwiązaniem, nabiera dopiero rozpędu i wprawia w zachwyt klientów, w Skandynawii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech najczęściej już dawno zostało przepracowane, wdrożone z sukcesem, a nawet po raz kolejny udoskonalone.

Mimo że specjaliści do spraw innowacyjnych rozwiązań, odwołując się do doświadczeń pracowników operacyjnych, wciąż intensywnie pracują nad kolejnymi ulepszeniami, doświadczenie pokazuje, że klienci najlepiej przyjmują te, które nie wymagają z ich strony żadnej inwestycji. W przypadku konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów spotykamy się z aprobatą naszych pomysłów tylko wtedy, gdy zwrot z poniesionych nakładów finansowych przychodzi szybko.

Istota usług Facility Management

Na rynku usług FM w Polsce, Czechach czy na każdym innym wschodzącym rynku tych usług innowacje są ich integralną częścią składową. To one wzbogacają i uatrakcyjniają ofertę każdego dostawcy. Bez nich, bez twórczej kreacji i prawdziwego zaangażowania, prawdziwy FM nie istnieje, a sama usługa staje się odtwórcza. Tymczasem klient oczekuje od nas czegoś więcej: zaangażowania, doświadczenia i kompetencji, ale także – z drugiej strony – czegoś nowego, pomysłowego, co da mu poczucie bezpieczeństwa i zapewni o jego prawidłowej decyzji wieńczącej proces wyboru firmy świadczącej usługi FM. Dewiza o byciu dwa kroki przed klientem jest tutaj najbardziej zasadna. Zatem bezapelacyjnie można stwierdzić, że innowacje są istotą usług FM.

Dlaczego warto wprowadzać innowacje?

Nasza branża wymaga ciągłej implementacji innowacyjnych rozwiązań. Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna.

 ako gracze na wschodzącym rynku FM powinniśmy zaakceptować potrzebę nieustannego poszukiwania wciąż nowych rozwiązań, choć na początku ten proces wiąże się z ciężką twórczą pracą, czasem trudną i nieudolną. Jednak gdy przychodzi moment, w którym nasza prezentacja wdrożenia innowacji zostaje zaakceptowana uśmiechem klienta, wiemy, że podążanie tą wyboistą drogą naprawdę przynosi wymierne rezultaty i że było warto!

 

Autor: Krystyna Helińska, prezes zarządu Okin Facility Polska