30.05.2017

Czyste powietrze – czysty zysk

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Proptech-owa rewolucja w BMS-ach

Pojęcie Proptech-u szybko znalazło swoich entuzjastów i na dobre wpisało się w krajobraz branży budowlanej. Czym tak naprawdę jest Proptech oraz gdzie zaczyna i kończy się jego granica?

Wpływ rozwoju elektromobilności na branżę nieruchomości (cz.I)

Rozważając elektromobilność w kontekście wpływu na środowisko naturalne, powstają wątpliwości, czy przy zmianie sposobu zasilania napędu pojazdów z paliw kopalnych na energię elektryczną, w Polsce produkowaną głównie dzięki spalaniu węgla, uzyskamy zmniejszenie emisji CO2.

62% firm planuje więcej inwestować w technologie w swoich biurach

Z raportu CBRE „EMEA Occupier Survey 2018” wynika, że 62% przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć nakłady inwestycyjne na technologie związane z nieruchomościami.

Jak można realizować FM w różnych organizacjach?

W Polsce powszechnie stosowane są 3 podstawowe modele dostarczania usług FM: inhouse, outsourcing lub mieszany. Na rynku dostępne są także inne wariacje tych trzech podstawowych kategorii, które wymagają jednak większej świadomości na temat funkcjonowania relacji na linii zamawiający – dostawca usług FM.

Codziennie wdychamy ok. 11 tys. l powietrza, a 90% czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń. Jakość powietrza jest zatem kluczowa zarówno dla komfortu pracy, jak i zdrowia pracowników.

Grzegorz Pollak, konsultant ds. kluczowych klientów, Fellowes Polska
- W okresach grypy i przeziębień niemożliwe jest utrzymanie czystego, wolnego od wirusów i bakterii powietrza w recepcjach, poczekalniach, biurach, czy salach konferencyjnych bez jego oczyszczania.

Rosnąca liczba osób w miejscach publicznych, dzielenie się powietrzem w pomieszczeniach wspólnego przebywania w biurach, salach konferencyjnych, przychodnich, gabinetach stomatologicznych, poczekalniach, kantynach, recepcjach, łazienkach odbija się na zdrowiu, a tym samym ma wpływ na ocenę warunków pracy przez pracowników i poziom świadczonych usług wynajmu.

Kolejnym zagrożeniem, przybierającym w Polsce ekstremalny wymiar, jest smog, odpowiedzialny za skrócenie życia statystycznego Polaka o rok i 45 tys. zgonów rocznie. Przepisy budowlane nie uwzględniają różnic w poziomach zanieczyszczenia powietrza, więc jakość powietrza pompowanego do budynków przez systemy wentylacyjne różni się w zależności od obszarów kraju, miast i lokalnie. 

Jednakże menedżerowie budynków i obiektów mają wpływ na jakość powietrza w fazach zarówno projektu, jak i eksploatacji, a co za tym idzie – przyczyniać się mogą do funkcjonalności budynku i konkurencyjności oferty najmu. Już dziś poszukiwane są obiekty pod wynajem oferujące strefy wypoczynku i relaksu, gdyż najemcy zdają sobie sprawę z wpływu warunków pracy na wydajność i zdrowie pracowników.

Powietrze w pomieszczeniach może być zanieczyszczone nawet do 5 razy bardziej od tego na zewnątrz.  Przykłady złej jakości powietrza w pomieszczeniach widać w poczekalniach, recepcjach, biurach i łazienkach, ponieważ trudno jest je utrzymać w czystości bez zanieczyszczeń, bakterii i wirusów. Najnowsze badania wykazały, że drobnoustroje we wdychanym powietrzu mogą w o wiele większym stopniu odpowiadać za choroby, niż wcześniej sądzono.

Coraz więcej osób dzieli tę samą przestrzeń w miejscach pracy (często na jedną osobę przypadają ok. 3 m kw.), co ma olbrzymi wpływ na koszty pracodawcy. Choroby pracowników kosztują brytyjskie przedsiębiorstwa ok. 14 mld funtów rocznie, a biorą się głównie z zarażania się w pracy i w placówkach służby zdrowia.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. dowodzą, że zanieczyszczone powietrze odpowiada za ok. 17 mln dni absencji w pracy. W okresach grypy i przeziębień niemożliwe jest utrzymanie czystego, wolnego od wirusów i bakterii powietrza w recepcjach, poczekalniach, biurach, czy salach konferencyjnych bez jego oczyszczania.

Rozwiązaniem tych problemów są oczyszczacze powietrza, a urządzeniem, które zdobyło w 2016 r. Europejską Nagrodę Produktu Biurowego Roku w dziedzinie Innowacji, jest AeraMax Professional, wyposażony w czterostopniowy system oczyszczania i nadzoru jakości powietrza, usuwający dzięki temu 99,97% zanieczyszczeń. Na zdobycie głównej nagrody miały wpływ jego skuteczność w oczyszczaniu powietrza oraz energooszczędność możliwa dzięki zastosowaniu inteligentnego czujnika SMART, kontrolującego jakość powietrza oraz obecność osób.

Co jest powodem słabej jakości powietrza w pomieszczeniach?

Powietrze do pomieszczeń czerpane jest z zewnątrz, a więc takie czynniki, jak smog, alergeny, zanieczyszczenie środowiska mają wpływ na czystość powietrza. Już tylko z tych powodów powinniśmy zadbać o jego jakość i poddać je procesowi oczyszczania. Nawet zakładając, że powietrze dostarczane do budynku jest dobrej jakości, wewnątrz staje się ono 2–5 razy bardziej zanieczyszczone.

Dlaczego tak się dzieje? Paradoksalnie jedną z przyczyn są systemy wentylacji i izolacji budynków. Większość projektowanych obecnie budynków jest szczelnie zamknięta i izolowana, by ograniczać straty energii. Strategia ta, skuteczna w aspekcie zminimalizowania kosztów, ma negatywny wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynku. Badania jednoznacznie wskazują, że 40% zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach pochodzi z funkcjonujących systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które dostarczają drobnoustroje i wspomagają ich przemieszczanie się. Pozostała część zanieczyszczeń wynika z obecności ludzi, wyposażenia oraz prowadzonych w tych pomieszczeniach działalności. Doświadczenia firm sprzątających dowodzą, że jakość powietrza ma w 80% wpływ na samoistne powstawanie zabrudzeń i plam na ścianach, wykładzinach, posadzkach czy meblach, co w przypadku zastosowania oczyszczaczy powietrza redukuje koszt utrzymania obiektu w czystości!

Jakie zanieczyszczenia znajdują się w powietrzu wewnątrz budynków?

Pyły zawieszone PM2,5, PM10 oraz bezno(ae)pireny będące składnikami smogu

Ich wpływ na organizm dobitnie pokazuje wzrost liczby osób w Polsce trafiających do szpitali podczas alarmów smogowych z incydentami: kardiologicznymi (12%), udarami mózgu (16%) i oddechowymi (18%)! Badania przeprowadzone przez „Children with Cancer” dowodzą, że 40-proc. wzrost zachorowań na nowotwory spowodowany jest zanieczyszczeniem środowiska.

 Zarazki i bakterie

W okresach grypy często całe zespoły pracowników są wyłączone z pracy. W słabo wentylowanych pomieszczeniach, przy braku oczyszczaczy, straty firm dotyczą nie tylko kosztów chorobowego, ale i konsekwencji niewykonanej pracy. Falowe i grupowe zachorowania są szczególnie dobrze widoczne w firmach, gdzie pracownicy, czując przymus, przychodzą do pracy nawet podczas choroby.

Alergeny, kurz i pleśnie dostarczane są do pomieszczeń nie tylko przez systemy wentylacji i klimatyzacji, ale również są wnoszone na naszych ubraniach. Temperatura i nadmierna wilgotność stwarzają pleśniom i grzybom idealne warunki do rozwoju.

Lotne związki chemiczne pochodzące z materiałów budowlanych i wyposażenia biur oraz inne związane z nieczystościami i produktami spożywczymi odbierane często jako nieprzyjemne i drażniące zapachy

Z badań marketingowych wynika, że przeszło ¾ ankietowanych odbiera zapach w budynku jako brak czystości, co znacznie obniża jego atrakcyjność. Przykładem firmy, która jako jedna z pierwszych w Polsce postanowiła wykorzystać argument czystego powietrza w swej strategii handlowej, jest Herbewo International S.A., która wyposażyła swoje biura w Krakowie w profesjonalne oczyszczacze powietrza AeraMax Professional.

 

Autor: Grzegorz Pollak, konsultant ds. kluczowych klientów, Fellowes Polska