05.04.2017

FM wobec wyzwania krytycznego braku nowych talentów

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Wyciągnij wtyczkę, nie tylko w kryzysie

Aby uniknąć negatywnych następstw 20. stopnia zasilania, niezbędne jest podjęcie przez właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości konkretnych działań, które poprawią efektywność energetyczną nieruchomości.

Rynek usług FM w Polsce i w Czechach

Wprowadzanie zmian i innowacji na rynek lokalny

Generałowie pod gradem pytań

Koledzy z branży żartobliwie nazywają ich generałami. General Property to polska firma, która przeszła długą drogę od momentu start-upu do miejsca jednego z liderów w branży FM, w którym jest obecnie. Z jej wiceprezesem Tomaszem Buczyńskim rozmawiamy o jego opinii na temat branży i sytuacji na rynku.

Globalna branża facility management stoi przed wyzwaniem krytycznego niedoboru profesjonalistów, wynika z najnowszego wspólnego raportu IFMA i RICS.

Paul Bagust, Dyrektor Grupy Profesjonalenej FM, RICS
- W przeszłości facility management postrzegany był jak zawód Kopciuszka, co tłumaczy dzisiejsze problemy z przyciągnięciem do branży i zatrzymaniem w niej nowych pracowników.

Warta 1 bilion dolarów branża “desperacko potrzebuje napływu świeżej krwi”.

Ścieżki kariery w FM przechodzą ‘znaczącą zmianę’. Branża musi ‘zmienić wizerunek’ i skoncentrować się na strategicznym wpływie FM.
RICS i IFMA połączyły siły aby wzmocnić wizerunek branży i przyciągnąć do niej nowe talenty. Organizacje opracowały raport „Podnoszenie poprzeczki: Od operacyjnej doskonałości do strategicznego oddziaływania FM”.

Globalna branża facility management stoi przed wyzwaniem krytycznego niedoboru profesjonalistów, wynika z najnowszego wspólnego raportu IFMA i RICS. Zgodnie z rekomendacjami obu organizacji konieczne są natychmiastowe działania w kierunku przyciągnięcia do branży nowych talentów.

Według trzeciej już edycji raportu „Podnoszenie poprzeczki” – która powstała w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej pośród ponad 2,5 tys. facility menedżerów na świecie – branża FM, w której średnia wieku pracowników to aktualnie 50.9 lat* - musi dokonać zmiany dotychczasowego wizerunku „Kopciuszka” i przyciągnąć do siebie nowe talenty o zróżnicowanej specjalizacji.  

W raporcie zidentyfikowano również potrzebę zwiększonej koncentracji na strategicznym wpływie facility management oraz wzmożonego wysiłku na rzecz podkreślenia korzyści, jakich mogą dostarczyć profesjonaliści branży w miejscu pracy, korzystającym z niego ludziom i organizacjom.

Jak powiedział rzecznik prasowy RICS, Paul Bagust: - W przeszłości facility management postrzegany był jak zawód Kopciuszka, co tłumaczy dzisiejsze problemy z przyciągnięciem do branży i zatrzymaniem w niej nowych pracowników, którzy zastąpią już kończących karierę. Podejmując wyzwanie zmiany dotychczasowego wizerunku musimy przyjąć bardziej strategiczne podejście do FM i wypróbować nowe ścieżki rozwoju, które zaprowadzą nas do zwiększenia produktywności w miejscu pracy i podkreślenia żywotnej roli, jaką odgrywają w nim profesjonaliści FM.

- Wobec zmieniającego się stylu pracy na skutek postępu cyfryzacji, FM potrzebuje nowych umiejętności opartych na współpracy i budowaniu relacji interpersonalnych. Nasza innowacyjna współpraca z IFMĄ jest ekscytującym krokiem w kierunku pobudzenia i rozwoju tych umiejętności. Pracując wspólnie nad standaryzacją sposobów pracy i obowiązujących na świecie norm, pragniemy zjednoczyć społeczność dynamicznej i szybko rozwijającej się branży FM wokół wspólnego celu i zapewnić, że zajmuje idealną pozycję ku temu, by przyciągnąć do siebie zróżnicowany wachlarz nowych talentów i wykorzystać roztaczające się przed nią możliwości.

Tony Keane, Prezydent i CEO IFMA dodaje: - To jest bardzo wartościowy raport, który dostarcza empirycznej podstawy dla tego, co wielu profesjonalistów FM powtarza od lat. Powinien służyć jako wezwanie do działania dla globalnej branży FM.

- Dzięki współpracy z RICS, kluczowi globalni liderzy sektora FM zyskują dostęp do platformy, która umożliwi im przyciągnięcie nowych talentów do branży zarządzania pracownikami FM. Wspierając uniwersalne standardy i praktyki oraz promując większe uznanie dla strategicznego wpływu facility management i zarządzania pracownikami w sektorze, pragniemy pobudzić rozwój najwyższej jakości usługi profesjonalistów FM dedykowanych środowisku budowlanemu, prowadząc do przeobrażenia miejsc pracy i funkcjonujących w nich ludzi.

Zapoznaj się z podsumowanie raportu: “Raising the Bar”