10.01.2017

Standaryzacja pomiaru kosztów projektów budowlanych - otwarte konsultacje ICMSC

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Rynek usług FM w Polsce i w Czechach

Wprowadzanie zmian i innowacji na rynek lokalny

Generałowie pod gradem pytań

Koledzy z branży żartobliwie nazywają ich generałami. General Property to polska firma, która przeszła długą drogę od momentu start-upu do miejsca jednego z liderów w branży FM, w którym jest obecnie. Z jej wiceprezesem Tomaszem Buczyńskim rozmawiamy o jego opinii na temat branży i sytuacji na rynku.

Czyste powietrze – czysty zysk

Codziennie wdychamy ok. 11 tys. l powietrza, a 90% czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń. Jakość powietrza jest zatem kluczowa zarówno dla komfortu pracy, jak i zdrowia pracowników.

Jakość a cena w kontraktach na obsługę techniczną

Zamawiający powinien zwracać na nie uwagę przy ustalaniu warunków kontraktu na obsługę swojej nieruchomości. Ich korelacja stanowi efekt finalny, którym zamawiający powinien być w pełni usatysfakcjonowany.

Trwają otwarte konsultacje wokół ujednolicenia standardów pomiaru kosztów projektów budowlanych w ramach Międzynarodowej Koalicji ds. Standaryzacji Pomiarów w Budownictwie (ICMSC).

Ken Creighton, dyrektor ds. standardów zawodowych RICS
"Otwarte konsultacje wokół ICMS to ważnyproces dla globalnego rynku budowlanego, który przybliża nas do osiągnięcia większej spójności branży" - Ken Creighton

ICMS (International Construction Measurement Standards) to przełomowy standard o dużym znaczeniu dla zarządzania kosztami projektów budowlanych na skalę światową. Zaproszenie do udziału w konsultacjach kierowane jest do wszystkich uczestników globalnego rynku nieruchomości.

Aktualne metody kosztorysowania i raportowania kosztów projektów budowlanych różnią się znacząco na świecie, utrudniając porównywanie projektów między jednym rynkiem a drugim, zwiększając ryzyko inwestycyjne i zagrażając transparentności rynków. 

Dlategowłaśnie podczas spotkania MFW w Waszyngtonie w 2015 rokuorganizacje odpowiedzialne za ustanawianie standardów i wytycznychw zakresie pomiarów projektów, w tym RICS, połączyły siły i zainicjowałyMiędzynarodową Koalicję ds. Standaryzacji Pomiarów w Budownictwie (ICMSC). 

Koalicja ICMSC jest rosnącą grupą ponad 40 organizacji zawodowych i non-profit z całego świata współpracujących na rzecz opracowania i implementacji międzynarodowych standardóww zakresie pomiaru i raportowania kosztów projektów budowlanych, które zwiększąprzejrzystość oraz zaufanie publiczne oraz inwestorów w sektorze. 

Zapraszającprofesjonalistów rynku w uruchomiony pod koniec listopada proces konsultacji, którego celemjest poprawaspójności i zmniejszenie ryzyka w globalnym przemyśle budowlanym, Koalicja pragnie zachęcić ich do współpracy i wsparcia jej działań w kierunku osadzenia wspólnych standardów w sercu inwestycji budowlanych.

Między 2014 i 2025 rokiem na rozwój infrastruktury w skali globalnej ma zostać przeznaczonychblisko 78 milionów dolarów.Podczas gdy budownictwo to przemysł globalny, metody pomiaru kosztów projektów budowlanych różnią się znacząco między rynkamico utrudnia podejmowanie decyzji i tworzy bariery dla inwestycji. Stworzenie uniwersalnego systemu pomiaru kosztów projektów budowlanych pozwoli na dokonywanie porównań między wybranymi krajami w oparciu o zbliżoną i stałą podstawę.

"Otwarte konsultacje wokół ICMS to ważnyproces dla globalnego rynku budowlanego, który przybliża nas do osiągnięcia większej spójności branży. Zachęcam profesjonalistów rynku oraz wszystkie zainteresowanepodmioty działające w środowisku budowlanymdo włączenia się w prace nad przygotowaniem tegoprzełomowegostandardu i identyfikacji najlepszych międzynarodowych praktyk", powiedział Ken Creighton, dyrektor ds. standardów zawodowych RICS, przewodniczący Koalicji ICMS.