10.01.2017

Standaryzacja pomiaru kosztów projektów budowlanych - otwarte konsultacje ICMSC

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Czas na nowoczesny BMS

Nadchodzi era rozwiązań BMS (Building Managment System). Eksperci branżowi od dawna prowadzą dyskusję, czym tak naprawdę jest system BMS oraz kiedy się zaczyna i kończy jego rola. Jak nazwa wskazuje, jest to system wspierający zarządzanie infrastrukturą budynkową. W praktyce każdy zarządca obiektu podchodzi do niego inaczej: jedni chcą zapomnieć, że mają takie narzędzie, inni z powodzeniem wykorzystują je w codziennej pracy.

Facility Management dla drapaczy chmur – poznaj 4 złote zasady

Sprawdź, jak zapewnić odpowiednią jakość usług FM w wieżowcach i poznaj oczekiwania ich zarządców. Jakie kompetencje powinien mieć personel takiego obiektu? Jak powinna wówczas wyglądać wewnętrzna komunikacja w organizacji świadczącej usługi FM? Czy potrzebujesz specjalnego oprogramowania do zbierania zgłoszeń od użytkowników budynku?

System BMS – czy w pełni wykorzystujesz jego możliwości?

Systemy BMS stały się standardem w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami komercyjnymi. Wciąż jednak zdarza się, że część zarządców i facility managerów nie do końca rozumie oraz wykorzystuje wszystkie funkcje tego systemu. Warto odrobić tę zaległą lekcję, ponieważ na pewno okaże się bezcenna w codziennej pracy.

Przychodzimy z południa

Dojrzewali razem z krakowskim rynkiem biurowym, na którym do dziś są liderami. Ich profil działalności opiera się głównie na obsłudze technicznej budynków w zakresie serwisowania instalacji specjalistycznych, a także projektowania i wykonawstwa systemów HVAC, Fire & Security oraz BMS. W rozmowie z prezesem zarządu FM Solutions - Grzegorzem Gałką dowiadujemy się, jakie plany rozwoju ma firma która wyrastała u boku Grupy BUMA.

Trwają otwarte konsultacje wokół ujednolicenia standardów pomiaru kosztów projektów budowlanych w ramach Międzynarodowej Koalicji ds. Standaryzacji Pomiarów w Budownictwie (ICMSC).

Ken Creighton, dyrektor ds. standardów zawodowych RICS
"Otwarte konsultacje wokół ICMS to ważnyproces dla globalnego rynku budowlanego, który przybliża nas do osiągnięcia większej spójności branży" - Ken Creighton

ICMS (International Construction Measurement Standards) to przełomowy standard o dużym znaczeniu dla zarządzania kosztami projektów budowlanych na skalę światową. Zaproszenie do udziału w konsultacjach kierowane jest do wszystkich uczestników globalnego rynku nieruchomości.

Aktualne metody kosztorysowania i raportowania kosztów projektów budowlanych różnią się znacząco na świecie, utrudniając porównywanie projektów między jednym rynkiem a drugim, zwiększając ryzyko inwestycyjne i zagrażając transparentności rynków. 

Dlategowłaśnie podczas spotkania MFW w Waszyngtonie w 2015 rokuorganizacje odpowiedzialne za ustanawianie standardów i wytycznychw zakresie pomiarów projektów, w tym RICS, połączyły siły i zainicjowałyMiędzynarodową Koalicję ds. Standaryzacji Pomiarów w Budownictwie (ICMSC). 

Koalicja ICMSC jest rosnącą grupą ponad 40 organizacji zawodowych i non-profit z całego świata współpracujących na rzecz opracowania i implementacji międzynarodowych standardóww zakresie pomiaru i raportowania kosztów projektów budowlanych, które zwiększąprzejrzystość oraz zaufanie publiczne oraz inwestorów w sektorze. 

Zapraszającprofesjonalistów rynku w uruchomiony pod koniec listopada proces konsultacji, którego celemjest poprawaspójności i zmniejszenie ryzyka w globalnym przemyśle budowlanym, Koalicja pragnie zachęcić ich do współpracy i wsparcia jej działań w kierunku osadzenia wspólnych standardów w sercu inwestycji budowlanych.

Między 2014 i 2025 rokiem na rozwój infrastruktury w skali globalnej ma zostać przeznaczonychblisko 78 milionów dolarów.Podczas gdy budownictwo to przemysł globalny, metody pomiaru kosztów projektów budowlanych różnią się znacząco między rynkamico utrudnia podejmowanie decyzji i tworzy bariery dla inwestycji. Stworzenie uniwersalnego systemu pomiaru kosztów projektów budowlanych pozwoli na dokonywanie porównań między wybranymi krajami w oparciu o zbliżoną i stałą podstawę.

"Otwarte konsultacje wokół ICMS to ważnyproces dla globalnego rynku budowlanego, który przybliża nas do osiągnięcia większej spójności branży. Zachęcam profesjonalistów rynku oraz wszystkie zainteresowanepodmioty działające w środowisku budowlanymdo włączenia się w prace nad przygotowaniem tegoprzełomowegostandardu i identyfikacji najlepszych międzynarodowych praktyk", powiedział Ken Creighton, dyrektor ds. standardów zawodowych RICS, przewodniczący Koalicji ICMS.