16.12.2016

ONE SPIE - wizja, która buduje realny wymiar Facility Managementu

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

C&W: Wizja przyszłości 2040

Innowacyjność stanowi obecnie najważniejszy filar strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mają ambicję, by osiągnąć sukces globalny. Przy rosnących inwestycjach w rozwój nowych technologii na świecie, zmiany zachodzą coraz szybciej. Niemalże z dnia na dzień.

Jak poradzi sobie branża handlowa bez niedziel?

Jeszcze tylko kilka tygodni i sklepy będą działać jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Niemal całkowity zakaz handlu w niedziele wejdzie w życie od 2020 r. Jak to wpłynie na rynek handlowy w Polsce?

Jedna ścieżka kariery w ramach współpracy IFMA i RICS

Jeden zestaw kwalifikacji zawodowych, wspólna platforma learningowa i jedna ścieżka kariery w FM, to kluczowe elementy współpracy IFMA i RICS, której celem jest zwiększenie strategicznego znaczenia FM.

Globalny krajobraz rynku usług typu Real Estate Management

Najważniejsze wyzwania i czynniki motywujące do outsourcingu usług typu Real Estate Facility Management.

FM dojrzewa razem z klientem.

Artur Tomczyk, Prezes Zarządu SPIE
- Zawsze chodzi o paletę opcji dla klienta, a my te opcje wspólnie mnożymy. Nasze oba biznesy są biznesami komplementarnymi, także geograficznie.

Konsolidacja na rynku usług FM postępuje, zarówno krajowi, jak i zagraniczni gracze zmierzają bowiem do gromadzenia w swoich portfelach coraz większego spektrum usług. Atrakcyjne linie produktów i rozwojowe serwisy specjalistyczne są poszukiwane przez wielu liderów rynku, nie wszyscy mają jednak możliwości i wsparcie, które pozwolą im osiągać stały wzrost na drodze akwizycji.

Jednym z ciekawszych przedsiębiorstw pod względem historii rozwoju i zmian w strukturze właścicielskiej jest koncern SPIE GmbH i jego polska spółka córka, która w tym roku rozwinęła się o dodatkowe kompetencje z obszaru ochrony przeciwpożarowej, systemów BMS, monitoringu wizyjnego oraz systemów kontroli dostępu. Wszystko dzięki akwizycji spółki AGIS Fire & Security, mającej na swoim koncie realizacje dla tak prestiżowych obiektów, jak Q22 czy Galeria Pomorska.

Wykres: Rozwój usług w obszarze multitechnicznej obsługi budynków

Wzrost polskiego oddziału SPIE to element szeroko zakrojonej strategii akwizycyjnej przeprowadzanej przez centralne władze europejskiego koncernu. Skala przejęć i akwizycji realizowana przez tego wywodzącego się z Francji giganta jest ogromna. Dość powiedzieć, że koncern dokonał ponad 100 przejęć w ostatnich 10 latach. Liczba ta robi wrażenie nie tylko na obserwatorach z zewnątrz, ale i na pracownikach firmy.

Ponieważ za zakup nowych firm odpowiada specjalnie powołany do tego celu departament, który wyspecjalizował się w rozpoznaniu potencjału dziesiątek europejskich spółek, skuteczność przejęć jest ogromna.

Skala jest tak duża, że by zapanować nad relacjami i wymianą know-how wewnątrz struktur grupy, potrzeba organizacji wewnętrznych targów SPIE, na których pojawiają się przedstawiciele zarówno nowych, jak i obecnych spółek, by wspólnie rozmawiać o przyszłości branży Facility Management i koncepcji oferowania zintegrowanych usług na rynku.

Z pewnością usprawnianie przepływu wiedzy i doświadczenia w tak zróżnicowanym geograficznie i kompetencyjnie koncernie będzie jednym z wielu wyzwań, z jakimi zmierzą się zarządzający i na poziomie centrali we Francji, i spółek zależnych na całym świecie.

Dążenie do oferowania jednej zintegrowanej usługi FM opartej na szerokich kompetencjach to dla wielu rynków wciąż model nieosiągalny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę specyficzne wymogi poszczególnych branż korzystających z FM.

Rozwój koncernu ma przełożenie nie tylko na kwestie wiedzy i kompetencji, ale również na finanse. Obrót koncernu SPIE wyniósł 5,3 mld euro w 2015 r., aż 1,1 mld pochodzi z akwizycji przeprowadzonych przez spółkę w latach 2013–2015. Ekspansywna strategia zakupów ma zapewnić SPIE solidny wzrost organiczny w kolejnych latach. 

By mogło do niego dojść, zarząd forsuje politykę dyscypliny operacyjnej wszystkich spółek oraz nie podejmuje nierentownych zobowiązań wobec klientów. Konwersja ma tu kluczowe znaczenie, bowiem oferowanie usług poniżej poziomu ich opłacalności nie stanowi dla spółki części strategii.

Takie postępowanie jest dobre dla klientów, bowiem nie daje im fałszywego poczucia, że usługa tania przyniesie w dłuższej perspektywie oszczędności. Jest bezpieczne także dla branży FM, gdyż nie pozostawia niesmaku u klientów po zakończeniu kontraktu.

Wykres: Kamienie milowe w rozwoju SPIE GmbH

Taki model biznesowy jest korzystny dla akcjonariuszy i kondycji finansowej spółki, ponieważ umożliwia wypłacanie dywidend i podnoszenie kapitału własnego, a przede wszystkim kolejne akwizycje w obszarze już posiadanych kompetencji, ale i w nowych obszarach. SPIE GmbH ma również ogromną zaletę, bo realizuje akwizycje z własnych środków, nie korzystając z kredytów bankowych.

Facility Management w wersji kompleksowej obsługi realizowanej własnymi siłami to pewien ideał, do którego dąży rynek. By mogło to jednak nastąpić, rynek i klienci muszą dać szansę usługodawcom na dostosowanie się do swoich potrzeb, z kolei dostawcy muszą nawiązać bliską więź ze swoimi klientami i na podstawie głębokiej współpracy zbudować paletę wartościowych usług i wykształcić świadomy management, który będzie potrafił wykorzystać efekty synergii i zaoferować klientowi wartość dodaną.

SPIE obrało ścieżkę wzrostu zarówno wewnętrznego, opartego na długotrwałych relacjach z klientami, jak i poprzez akwizycje, by móc oferować zdywersyfikowane usługi. Te działania bazują na dyscyplinie operacyjnej i taktycznej. Koncern nazwał tę wizję „ONE SPIE”. Uosabia ona wszystkie wartości, jakie daje pełna integracja na płaszczyźnie kompetencji ludzkich, organizacji procesów oraz technologii. Wszystko po to, by dostarczać klientom prawdziwy multitechniczny serwis FM.  Koncepcja robi wrażenie z jeszcze jednego powodu: istnieje wiele wizji dostarczania jednolitej usługi FM, jednak ta zaproponowana przez SPIE wydaje się z iście niemiecką precyzją i francuską skrupulatnością dążyć do wyznaczonego celu.

Komentarz Artura Tomczyka, Prezesa Zarządu SPIE

Akwizycja Agis i jej wpływ na działalności SPIE w Polsce

Dla SPIE, a przede wszystkim SPIE na rynku polskim, zakup tak wyspecjalizowanej i profesjonalnej spółki jak AGIS ma doniosłe znaczenie. Po pierwsze, AGIS wpisuje się profilem w działalność naszego wewnętrznego serwisu niskoprądowego i dodatkowo rozszerza spektrum jego aktywności. Po drugie, AGIS to znacząca marka na rynku, zespół wykonujący ciekawe i ambitne zadania, np. Q22 i Halę Koszyki, co daje nowe możliwości, które możemy proponować klientom, podparte zaufaniem i rekomendacjami. AGIS bierze udział w wykonawstwie nowych obiektów, jak i obiektów przebudowywanych i może być pomostem dla nas w kontaktach z klientem, by proponować nie tylko utrzymanie nieruchomości oddanych do użytku, lecz np. FM consulting na etapie projektowania. Zawsze chodzi o paletę opcji dla klienta, a my te opcje wspólnie mnożymy. Nasze oba biznesy są biznesami komplementarnymi, także geograficznie. W wielu miejscach nasze obecności nakładają się, ale są też obszary, w których SPIE lub AGIS nie działało jeszcze do tej pory, co daje olbrzymi potencjał do zbliżenia się do klienta. Korzystając obustronnie z dobrych praktyk koncernowych, możemy udoskonalać funkcjonowanie obu spółek i zoptymalizować wiele procesów, co uczyni nas jeszcze lepszymi partnerami dla rynku nieruchomości.

 

 

autor tekstu: Krzysztof Kogut, redaktor naczelny "Real Estate Manager"