16.12.2016

ONE SPIE - wizja, która buduje realny wymiar Facility Managementu

ZOBACZ WIĘCEJ

Facility

Czas na nowoczesny BMS

Nadchodzi era rozwiązań BMS (Building Managment System). Eksperci branżowi od dawna prowadzą dyskusję, czym tak naprawdę jest system BMS oraz kiedy się zaczyna i kończy jego rola. Jak nazwa wskazuje, jest to system wspierający zarządzanie infrastrukturą budynkową. W praktyce każdy zarządca obiektu podchodzi do niego inaczej: jedni chcą zapomnieć, że mają takie narzędzie, inni z powodzeniem wykorzystują je w codziennej pracy.

Facility Management dla drapaczy chmur – poznaj 4 złote zasady

Sprawdź, jak zapewnić odpowiednią jakość usług FM w wieżowcach i poznaj oczekiwania ich zarządców. Jakie kompetencje powinien mieć personel takiego obiektu? Jak powinna wówczas wyglądać wewnętrzna komunikacja w organizacji świadczącej usługi FM? Czy potrzebujesz specjalnego oprogramowania do zbierania zgłoszeń od użytkowników budynku?

System BMS – czy w pełni wykorzystujesz jego możliwości?

Systemy BMS stały się standardem w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami komercyjnymi. Wciąż jednak zdarza się, że część zarządców i facility managerów nie do końca rozumie oraz wykorzystuje wszystkie funkcje tego systemu. Warto odrobić tę zaległą lekcję, ponieważ na pewno okaże się bezcenna w codziennej pracy.

Przychodzimy z południa

Dojrzewali razem z krakowskim rynkiem biurowym, na którym do dziś są liderami. Ich profil działalności opiera się głównie na obsłudze technicznej budynków w zakresie serwisowania instalacji specjalistycznych, a także projektowania i wykonawstwa systemów HVAC, Fire & Security oraz BMS. W rozmowie z prezesem zarządu FM Solutions - Grzegorzem Gałką dowiadujemy się, jakie plany rozwoju ma firma która wyrastała u boku Grupy BUMA.

FM dojrzewa razem z klientem.

Artur Tomczyk, Prezes Zarządu SPIE
- Zawsze chodzi o paletę opcji dla klienta, a my te opcje wspólnie mnożymy. Nasze oba biznesy są biznesami komplementarnymi, także geograficznie.

Konsolidacja na rynku usług FM postępuje, zarówno krajowi, jak i zagraniczni gracze zmierzają bowiem do gromadzenia w swoich portfelach coraz większego spektrum usług. Atrakcyjne linie produktów i rozwojowe serwisy specjalistyczne są poszukiwane przez wielu liderów rynku, nie wszyscy mają jednak możliwości i wsparcie, które pozwolą im osiągać stały wzrost na drodze akwizycji.

Jednym z ciekawszych przedsiębiorstw pod względem historii rozwoju i zmian w strukturze właścicielskiej jest koncern SPIE GmbH i jego polska spółka córka, która w tym roku rozwinęła się o dodatkowe kompetencje z obszaru ochrony przeciwpożarowej, systemów BMS, monitoringu wizyjnego oraz systemów kontroli dostępu. Wszystko dzięki akwizycji spółki AGIS Fire & Security, mającej na swoim koncie realizacje dla tak prestiżowych obiektów, jak Q22 czy Galeria Pomorska.

Wykres: Rozwój usług w obszarze multitechnicznej obsługi budynków

Wzrost polskiego oddziału SPIE to element szeroko zakrojonej strategii akwizycyjnej przeprowadzanej przez centralne władze europejskiego koncernu. Skala przejęć i akwizycji realizowana przez tego wywodzącego się z Francji giganta jest ogromna. Dość powiedzieć, że koncern dokonał ponad 100 przejęć w ostatnich 10 latach. Liczba ta robi wrażenie nie tylko na obserwatorach z zewnątrz, ale i na pracownikach firmy.

Ponieważ za zakup nowych firm odpowiada specjalnie powołany do tego celu departament, który wyspecjalizował się w rozpoznaniu potencjału dziesiątek europejskich spółek, skuteczność przejęć jest ogromna.

Skala jest tak duża, że by zapanować nad relacjami i wymianą know-how wewnątrz struktur grupy, potrzeba organizacji wewnętrznych targów SPIE, na których pojawiają się przedstawiciele zarówno nowych, jak i obecnych spółek, by wspólnie rozmawiać o przyszłości branży Facility Management i koncepcji oferowania zintegrowanych usług na rynku.

Z pewnością usprawnianie przepływu wiedzy i doświadczenia w tak zróżnicowanym geograficznie i kompetencyjnie koncernie będzie jednym z wielu wyzwań, z jakimi zmierzą się zarządzający i na poziomie centrali we Francji, i spółek zależnych na całym świecie.

Dążenie do oferowania jednej zintegrowanej usługi FM opartej na szerokich kompetencjach to dla wielu rynków wciąż model nieosiągalny, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę specyficzne wymogi poszczególnych branż korzystających z FM.

Rozwój koncernu ma przełożenie nie tylko na kwestie wiedzy i kompetencji, ale również na finanse. Obrót koncernu SPIE wyniósł 5,3 mld euro w 2015 r., aż 1,1 mld pochodzi z akwizycji przeprowadzonych przez spółkę w latach 2013–2015. Ekspansywna strategia zakupów ma zapewnić SPIE solidny wzrost organiczny w kolejnych latach. 

By mogło do niego dojść, zarząd forsuje politykę dyscypliny operacyjnej wszystkich spółek oraz nie podejmuje nierentownych zobowiązań wobec klientów. Konwersja ma tu kluczowe znaczenie, bowiem oferowanie usług poniżej poziomu ich opłacalności nie stanowi dla spółki części strategii.

Takie postępowanie jest dobre dla klientów, bowiem nie daje im fałszywego poczucia, że usługa tania przyniesie w dłuższej perspektywie oszczędności. Jest bezpieczne także dla branży FM, gdyż nie pozostawia niesmaku u klientów po zakończeniu kontraktu.

Wykres: Kamienie milowe w rozwoju SPIE GmbH

Taki model biznesowy jest korzystny dla akcjonariuszy i kondycji finansowej spółki, ponieważ umożliwia wypłacanie dywidend i podnoszenie kapitału własnego, a przede wszystkim kolejne akwizycje w obszarze już posiadanych kompetencji, ale i w nowych obszarach. SPIE GmbH ma również ogromną zaletę, bo realizuje akwizycje z własnych środków, nie korzystając z kredytów bankowych.

Facility Management w wersji kompleksowej obsługi realizowanej własnymi siłami to pewien ideał, do którego dąży rynek. By mogło to jednak nastąpić, rynek i klienci muszą dać szansę usługodawcom na dostosowanie się do swoich potrzeb, z kolei dostawcy muszą nawiązać bliską więź ze swoimi klientami i na podstawie głębokiej współpracy zbudować paletę wartościowych usług i wykształcić świadomy management, który będzie potrafił wykorzystać efekty synergii i zaoferować klientowi wartość dodaną.

SPIE obrało ścieżkę wzrostu zarówno wewnętrznego, opartego na długotrwałych relacjach z klientami, jak i poprzez akwizycje, by móc oferować zdywersyfikowane usługi. Te działania bazują na dyscyplinie operacyjnej i taktycznej. Koncern nazwał tę wizję „ONE SPIE”. Uosabia ona wszystkie wartości, jakie daje pełna integracja na płaszczyźnie kompetencji ludzkich, organizacji procesów oraz technologii. Wszystko po to, by dostarczać klientom prawdziwy multitechniczny serwis FM.  Koncepcja robi wrażenie z jeszcze jednego powodu: istnieje wiele wizji dostarczania jednolitej usługi FM, jednak ta zaproponowana przez SPIE wydaje się z iście niemiecką precyzją i francuską skrupulatnością dążyć do wyznaczonego celu.

Komentarz Artura Tomczyka, Prezesa Zarządu SPIE

Akwizycja Agis i jej wpływ na działalności SPIE w Polsce

Dla SPIE, a przede wszystkim SPIE na rynku polskim, zakup tak wyspecjalizowanej i profesjonalnej spółki jak AGIS ma doniosłe znaczenie. Po pierwsze, AGIS wpisuje się profilem w działalność naszego wewnętrznego serwisu niskoprądowego i dodatkowo rozszerza spektrum jego aktywności. Po drugie, AGIS to znacząca marka na rynku, zespół wykonujący ciekawe i ambitne zadania, np. Q22 i Halę Koszyki, co daje nowe możliwości, które możemy proponować klientom, podparte zaufaniem i rekomendacjami. AGIS bierze udział w wykonawstwie nowych obiektów, jak i obiektów przebudowywanych i może być pomostem dla nas w kontaktach z klientem, by proponować nie tylko utrzymanie nieruchomości oddanych do użytku, lecz np. FM consulting na etapie projektowania. Zawsze chodzi o paletę opcji dla klienta, a my te opcje wspólnie mnożymy. Nasze oba biznesy są biznesami komplementarnymi, także geograficznie. W wielu miejscach nasze obecności nakładają się, ale są też obszary, w których SPIE lub AGIS nie działało jeszcze do tej pory, co daje olbrzymi potencjał do zbliżenia się do klienta. Korzystając obustronnie z dobrych praktyk koncernowych, możemy udoskonalać funkcjonowanie obu spółek i zoptymalizować wiele procesów, co uczyni nas jeszcze lepszymi partnerami dla rynku nieruchomości.

 

 

autor tekstu: Krzysztof Kogut, redaktor naczelny "Real Estate Manager"