23.05.2018

Nowy standard RICS

Zastosowanie drewna w przestrzeni biurowej

Drewno to materiał stawiający sporo wyzwań, jednak jego estetyka, ekologiczne walory i prestiż, jaki wnosi, warte są rozważenia. O tym, jak je zaadaptować, opowie Bartosz Trzop, założyciel pracowni Trzop Architekci.

Po 15 latach w Unii mamy dojrzały rynek handlowy

Unia Europejska w 2004 roku zastała w Polsce rozpędzony rynek nowoczesnej powierzchni handlowej, który rósł organicznie, korzystając z dobrej koniunktury w kraju i bogacącego się społeczeństwa – mówi Szymon Łukasik, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Handlowych w Cresa Polska.

Deweloper, który buduje relacje

Vastint to przykład jednego z niewielu deweloperów, którzy za trzon swojej działalności uważa również zarządzanie i dostarczanie usług dla najemców swoich obiektów. To zupełnie odmienne podejście, które sprawia, że użytkownik staje w centrum zainteresowania. O tym, jak wygląda działalność Vastint rozmawiamy z Rogerem Anderssonem, dyrektorem zarządzającym w Vastint Poland.

Czym będzie żył rynek nieruchomości w Polsce w 2019 roku?

Firma doradcza Savills podaje 10 kluczowych trendów w branży real estate na 2019 roku.

RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości w ograniczeniu ryzyka związanego z korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS
- Określając zobowiązania naszych specjalistów i firm regulowanych przez RICS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, nowy standard RICS promuje przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie, które umacnia zaufanie rynku do zawodu.

Projekt nowego standardu RICS o nazwie ‘Przeciwdziałanie łapówkarstwu oraz korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu’ - Standardy Zawodowe, zobowiązuje ekspertów i firmy regulowane przez RICS do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i ma stanowić barierę ochronną przed przestępstwami finansowymi w codziennych operacjach biznesowych.

Inicjując szeroko zakrojone, globalne konsultacje RICS pragnie dowiedzieć się, czy proponowana formuła standardu spełnia potrzeby specjalistów i interesariuszy z branży i wystarczająco jasno określa ich zobowiązania do łagodzenia wpływu ryzyka malwersacji finansowych na ich praktykę biznesową.

Sektor nieruchomości to jeden z głównych celów nielegalnej działalności finansowej, wykorzystywany jako narzędzie legitymizacji lub "czyszczenia" zysków pochodzących z nielegalnych źródeł, często w ramach jednej transakcji.

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez uznaną na arenie międzynarodowej grupę zadaniową ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), współpracującą z rządami w zakresie wymogów i regulacji prawnych mających na celu wyeliminowanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i powiązanych zagrożeń w ramach globalnego systemu finansowego. Także inne międzynarodowe organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Transparency International, określiły sektor nieruchomości jako wyjątkowo wrażliwy na nielegalne fundusze. 

- Ryzyko łapownictwa i korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu rzuca się cieniem na nasz zawód, niezależnie od miejsca na świecie czy specjalizacji. Jeśli te zagrożenia nie będą przez nas właściwie zidentyfikowane i zarządzane, mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę, a także na przedsiębiorstwa i konsumentów oraz na zaufanie, jakim te grupy obdarzają nas, profesjonalistów branży. Określając zobowiązania naszych specjalistów i firm regulowanych przez RICS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, nowy standard RICS promuje przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie, które umacnia zaufanie rynku do zawodu - Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS.

Sektorem szczególnie narażonym na nielegalną działalność finansową jest budownictwo głównie z uwagi na przekupstwo i korupcję w ramach procesów zamówień i zawiązywania umów. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone przez globalną firmę konsultingową PwC Global Economic Crime Survey z 2014 r., które określa budownictwo jako jeden z sektorów szczególnie podatnych na przypadki przekupstwa i korupcji. Również Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zidentyfikowała sektor budowlany jako globalny sektor wysokiego ryzyka w zakresie łapówkarstwa i korupcji, często poprzez procesy zamówień publicznych.

Nowy standard zawodowy RICS kreśli jasny opis zarządzania ryzykiem związanym z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i jest zgodny z kodeksem postępowania RICS. Określa ramy etyczne i działania zawodowego dla ekspertów RICS, zapewniając praktykom i firmom jasne i spójne zasady dotyczące tego, co stanowi naruszenie przyjętego postępowania.  

- Walka z łapówkarstwem i korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nie jest nowa dla RICS ani dla naszego zawodu w ogóle. Rządy wprowadzają specjalne regulacje prawne a niektóre z organizacji stosują surową politykę, które mają chronić je przed tymi przestępstwami, a większość osób rozumie reperkusje z nimi związane. Jako globalna organizacja zawodowa RICS ma obowiązek określić minimum wymagań i zobowiązań dla swoich ekspertów i firm regulowanych, aby zapewnić, że ich działania nie zawierają ani nie ułatwiają przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy ani finansowania terroryzmu. Ważne jest zatem, aby nasi praktycy, firmy regulowane przez RICS, klienci korzystający z usług rzeczoznawców i inne zainteresowane strony wzięły udział w naszych konsultacjach, aby finalny standard odzwierciedlał rzeczywistość nowoczesnego zawodu i profesjonalnej praktyki zawodowej.

Wraz z ogłoszeniem jego finalnej wersji standard RICS będzie miał zastosowanie do wszystkich dyscyplin reprezentowanych przez ekspertów RICS na całym świecie. Konsultacje trwają od maja do lipca br. i są dostępne na stronie www.rics.org/amlps