29.11.2017

Realizacja celów globalnej agendy klimatycznej

Inwestycje

W Warszawie, Poznaniu i Gdańsku jest najwięcej galerii

Z zakupowej mapy Polski przygotowanej przez CBRE wynika, że zakupową stolicą Polski jest Warszawa, w której działa aż 37 obiektów handlowych.

Wrocław bije kolejne rekordy na rynku biurowym

Według najnowszego raportu firmy doradczej Cresa „Occupier Economics: Rynek biurowy we Wrocławiu, I kwartał 2018 roku”, nowa podaż w pierwszym kwartale br. wyniosła 36.633 m kw.

W CH rośnie znaczenie jakości powierzchni i placemakingu

Podaż nowej powierzchni w centrach handlowych Europy niższa o 23%

Polskie galerie handlowe przechodzą lifting

Już co czwarte centrum handlowe w Polsce przeszło rozbudowę. Powodem jest rosnąca dojrzałość rynku nieruchomości handlowych w naszym kraju, starzenie się jego zasobów i coraz większe apetyty klientów na nową jakość.

Chcąc wspomóc realizację globalnej agendy klimatycznej, sektor budownictwa i nieruchomości powinien opracować spójne podejście do zarządzania danymi, wynika z raportu RICS.

Raport RICS zatytułowany "Globalne trendy w zakresie gromadzenia i zarządzania danymi w nieruchomościach i budownictwie", przedstawiony został podczas Building Action Symposium 23. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP23) w Bonn w Niemczech, w ramach którego nakreślone zostały kluczowe działania mające prowadzić do rozwoju niskoemisyjnego i energooszczędnego budownictwa oraz sektora budowlanego, jako konkretny wkład w implementację postanowień Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

– W ramach globalnej inicjatywy ABC RICS wchodzi w skład dedykowanej grupy roboczej zajmującej się pomiarami, danymi i rozliczalnością danych. Opierając się na wynikach szeroko zakrojonego, globalnego badania naszych interesariuszy, raport podsumowuje w jaki sposób gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie danych w całym sektorze może wspierać realizację celów klimatycznych. Lepsze dane oznaczają większą przejrzystość rynku, bardziej świadome podejmowanie decyzji, mniejsze ryzyko inwestycyjne oraz możliwość śledzenia i pomiaru najważniejszych celów określonych w Porozumieniu Paryskim  przekonuje Ursula Hartenberger, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w RICS.

Obok zaprezentowania w raporcie zachęcającej liczby dobrych praktyk oraz inicjatyw publicznych i prywatnych, autorzy publikacji przekonują, że fragmentacja i myślenie sektorowe, z których znana jest branża budownictwa i nieruchomości, przekładają się na sposób, w jaki przetwarzane są w niej poszczególne dane.

W obliczu coraz większego nacisku w środowisku budowlanym na realizację inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, raport RICS ma pomóc wszystkim interesariuszom w zrozumieniu, w jaki sposób lepsze zarządzanie danymi może  ochronić ich inwestycje i aktywa poprzez wspieranie globalnej agendy klimatycznej.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Unii Europejskiej i szacuje się, że UE musi zainwestować około 100 miliardów euro rocznie w ich renowację, aby osiągnąć wyznaczone cele energetyczne i klimatyczne. Decydenci unijni zwiększyli już liczbę funduszy publicznych dedykowanych efektywności energetycznej, ale zgodnie ze wskazaniami Komisji Europejskiej istnieje również potrzeba zwiększenia prywatnych inwestycji energetycznych.

Zgodnie z ostatnim raportem dotyczącym aktualnej sytuacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, opracowanym przez RICS w ramach inicjatywy „Plan działań na rzecz zielonych kredytów hipotecznych” (EeMAP), dla uwolnienia finansowania efektywności energetycznej konieczne będzie odpowiednie gromadzenie danych i zarządzanie informacjami prowadzące do zmniejszenia ryzyka dla kredytodawców.

– Kredytodawcy hipoteczni mają wyraźny interes w utrzymaniu odpowiedniego stanu zasobów budowlanych w UE. Inwestycje w poprawę wydajności energetycznej budynków mogą przyczynić się do uwolnienia środków pieniężnych dla kredytobiorców, poprzez niższe rachunki za media, i chronić przed spadkiem wartości inwestycji w długim terminie. W rezultacie mogą zmniejszyć ryzyko kredytowe, dzięki czemu są korzystne zarówno dla kredytodawców, jak i inwestorów, konsumentów i ostatecznie klimatu  wyjaśnił znaczenie danych dla zabezpieczenia inwestycji w efektywność energetyczną i, w konsekwencji, tworzenia popytu, Zsolt Toth, rzecznik RICS.  Kluczowym warunkiem wstępnym, aby rzeczoznawca mógł lepiej oszacować potencjalny wzrost wartości inwestycji, jest dyspozycyjność i dostępność danych dotyczących zarówno fizycznych cech budynku, jak i jego wydajności. Informacje uzyskiwane od rzeczoznawców wskazują, że jak na razie, spójne gromadzenie danych i zarządzanie nimi nie jest standardową praktyką rynkową w UE.