• gp2
 • prch
 • kols
 • pfrn
 • cbre
 • wisag
 • apa
 • mdd
 • pfszn
 • fmsolutions
 • empirias
 • sodexo
 • geodetic
 • integrator
 • pzn
 • pakar service
 • strabag
 • knight frank
 • ifma
 • kape
 • ela
 • nai
 • rics
 • kinnarps
 • prfm
 • okin
 • walter
 • corees
 • fever guard
11.05.2020

Nowe konsultacje UE w sprawie zrównoważonego finansowania

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje

Certyfikat LEED Platinum dla Business Garden Wrocław II

Vastint otrzymał certyfikaty LEED Platinum dla sześciu budynków drugiego etapu Business Garden we Wrocławiu.

Pałac Młodziejowskiego (Miodowa 10) w Warszawie zmienia właściciela

FFA Real Estate Ltd., działając w imieniu spółki celowej MIDOLUX 2 SA, ogłasza zakup zabytkowego Pałacu Młodziejowskiego, położonego w sercu Starego Miasta w Warszawie.

Polska liderem wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, ale Czechy nas gonią

W I kwartale 2020 roku łączny kapitał ulokowany w nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł 4,25 mld euro.

Skyliner – 10 metrów do szczytu!

Biurowiec Skyliner osiągnął już 185 metrów wysokości, co oznacza, że do docelowej wysokości pozostało jedynie 10 metrów prac konstrukcyjnych.

Komisja Europejska zainicjowała kolejną turę konsultacji społecznych w zakresie zaktualizowanej strategii ożywienia i wzmocnienia odporności europejskiej gospodarki.

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli branży budownictwa i nieruchomości, na temat odnowionej strategii Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Strategia ma stanowić mapę drogową działań zmierzających do zwiększenia prywatnych inwestycji w zrównoważone projekty określone w europejskim zielonym porozumieniu oraz zintegorowania zagrożeń klimatycznych i środowiskowych z europejskim systemem finansowym. Inicjatywa ma dostarczyć również dodatkowe ramy umożliwiające realizację europejskiego planu na rzecz zielonych inwestycji.

Strategia ma stanowić istotny krok naprzód w kierunku zwiększenia odporności finansowej europejskiej gospodarki, przedsiębiorstw i obywateli: trwająca epidemia Covid-19 ukazuje palącą potrzebę wzmocnienia trwałości i odporności społeczeństw europejskich oraz sposobów funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów.

Podstawą zainicjowanych przez KE konsultacji jest plan działania 2018 na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu, w ramach którego zalecono m.in. utworzenie technicznej grupy roboczej ekspertów UE (TEG) dla opracowania:

 • unijnego systemu klasyfikacji zielonych inwestycji – tzw. taksonomii UE;
 • unijnego standardu zielonej obligacji;
 • metodologii opracowywania wskaźników porównawczych w zakresie zmian klimatu oraz kryteriów tychże wskaźników; i
 • wytycznych dotyczących efektywnego ujawniania informacji przedsiębiorstw na temat zmian klimatu.

Kluczową rolę w zespole TEG odgrywa organizacja RICS, która w ostatnich dwóch latach nadzorowała prace nad określeniem technicznych kryteriów kontroli nowych projektów budowlanych i renowacyjnych oraz w zakresie własności i nabywania nieruchomości, a także narzędzi wsparcia dla decydentów politycznych w zakresie definiowania zielonych inwestycji w sektorze budowlanym i nieruchomości poprzez niedawno opublikowany raport taksonomii UE.

„RICS koordynował wkład przedstawicieli branży budowlanej w przygotowanie kompleksowej strategii UE w zakresie przejścia do zrównoważonej gospodarki stawiając sobie za główny cel opracowanie słownika ‘zielonych inwestycji’ dla firm i inwestorów. Mówienie jednym wspólnym językiem daje pewność, że realizowane w Europie inwestycje będą miały pozytywny wpływ na środowisko i przełamuje bariery nieufności wobec zielonych projektów w zakresie dostępu do kapitału”, wyjaśnia Ursula Hartenberger, globalna dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w RICS i przewodnicząca grupy roboczej TEG ds. budynków.

„Zaangażowanie RICS w umocnienie strategii UE w zakresie zrównoważonego finansowania i jej wdrażania jest bardzo duże, dlatego chcemy zachęcić do szerokiego udziału w zainicjowanych ponownie konsultacjach Komisji Europejskiej”, dodaje Aurora Vicente Herrera, kierownik ds. spraw zewnętrznych UE w RICS.

Nagląca potrzeba działań w kierunku podźwignięcia gospodarki europejskiej z kryzysu wywołanego przez COVID-19 nie może niwelować dotychczasowych efektów osiągniętych przez specjalistów reprezentujących środowisko budowlane i naturalne w zakresie zmian klimatu. Obecna sytuacja wymaga wręcz, aby ten wspólny wysiłek zintesyfikować. Zrównoważony rozwój i odporność na zmiany klimatu muszą znajdować się w centrum jakiegokolwiek długofalowego planu naprawy gospodarki i biznesu, jeśli chcemy zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp do lepszych miejsc do życia i pracy, przy jednoczesnym poszanowaniu naszej planety.

Odwołując się do szerokiej wiedzy i doświadczenia ekspertów RICS na całym świecie i zgodnie ze znaczeniem, jakie organizacja przywiązuje do zrównoważonego finansowania, RICS wzywa swoich członków do udziału w konsultacjach KE. Na podstawie udzielonych opinii RICS przedstawi KE jedno wspólne stanowisko.

Konsultacje KE zakończą się 15 lipca. Członkowie RICS, którzy chcą wziąć w nich udział, powinni do 15 czerwca uzupełnić przygotowany przez RICS kwestionariusz i przesłać go na adres aherrera@rics.org.

Link do konsultacji ogólnych Komisji Europejskich: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en