13.05.2019

Rynek powierzchni biurowej w Warszawie rośnie w wolniejszym tempie

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje

Brain Embassy inspirowane kinem i teatrem

Przy ul. Czackiego 15/17 ruszyły prace budowlane. Fasady zostaną zrestaurowane. Wnętrze budynku, w którym dawniej mieściły się siedziby ikonicznych miejsc na mapie Warszawy zostaną poddane metamorfozie.

Wadowicka 3 pierwszym zarejestrowanym projektem Fitwel

Certyfikat FITWEL to kolejne wyróżnienie, które już wkrótce trafić może w ręce inwestora odpowiedzialnego za realizację kompleksu biurowego Wadowicka 3 w Krakowie.

Mokotowski amfiteatr z pozwoleniem na budowę i z generalnym wykonawcą

W III kwartale 2019 r. rozpoczną się prace przy ogólnodostępnym amfiteatrze zlokalizowanym przy ul. Konstruktorskiej 11 na Biznesowym Mokotowie.

Biurowy Wrocław powiększy się w tym roku o kolejne 100 tys. mkw.

Według raportu firmy Cresa, zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu wzrosły o ponad 13%. W pierwszych trzech miesiącach br. do użytku oddano tylko City Forum: City One, jednak w tym roku ukończonych zostanie tam 9 budynków biurowych.

Warszawski rynek powiększył się w I kw. 2019 roku o 20 200 m kw. i na koniec marca br. osiągnął prawie 5,5 mln m kw., wynika z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland.

Oddana do użytku w I kw. br. powierzchnia biurowa znajdowała się w trzech budynkach, z czego ponad 3/4 nowej podaży stanowił oddany w drugiej fazie realizacji kompleksu Spark budynek B o powierzchni 15 700 m kw. Pozostałe dwa nowe obiekty mają kameralny charakter – wyremontowana kamienica Poznańska 37 (3000 m kw.) oraz budynek Kaleńska 5 (1500 m kw.). Wg prognoz ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland, do końca tego roku nowa podaż powierzchni biurowej w Warszawie nie przekroczy 175 000 m kw. co, przy średniej z ostatnich pięciu lat wynoszącej 300 000 m kw. rocznie, oznaczać będzie spadek tempa przyrostu. W kolejnych dwóch latach na stołeczny rynek spodziewane jest dostarczenie ponad 600 000 m kw. nowej powierzchni biurowej, co może przełożyć się na wzrost wskaźnika pustostanów, głównie w strefach centralnych o wysokiej koncentracji nowej podaży. Z uwagi na spodziewane niesłabnące zainteresowanie ze strony najemców, będzie to jednak zjawisko przejściowe.

Rondo Daszyńskiego wyrasta na Manhattan, Mokotów z niewielkimi wzrostami

Na koniec marca br. łączna powierzchnia biurowa budowanych obiektów wynosiła ok. 780 000 m kw. Do końca roku zostanie ukończone i oddane do użytku ok. 22% tej powierzchni. Największy rozwój notuje strefa Centrum, która wygeneruje ok. 75% nowej podaży. Jak twierdzi Patrycja Dzikowska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate Poland, duża w tym zasługa podstrefy Centrum - Zachód.

W tym rejonie powstają obiekty o powierzchni ok. 425 000 m kw., z czego większość zlokalizowana jest w okolicach Ronda Daszyńskiego, które powoli wyrasta na nowy hub biurowy Warszawy o charakterze wysokościowym.. W najbliższych dwóch latach pojawi się tam kilka prestiżowych biurowców, m.in. Warsaw Unit czy Skyliner. Drugą pod względem wielkości realizowanej nowej podaży strefą jest Mokotów, gdzie obecnie powstaje osiem procent nowej powierzchni. Wysokie nasycenie w podstrefie Służewiec zdecydowanie jednak ogranicza dalszy intensywny rozwój tego rejonu.

Patrycja Dzikowska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate Poland

Dominacja Strefy Centralnej…

Warszawskie zasoby powierzchni biurowej osiągnęły na koniec I kw. br. 5,5 mln m kw. Największy udział pod względem wielkości - 39% - przypadł Strefie Centrum. Najszybciej natomiast rośnie podstrefa Centrum - Zachód, gdzie od początku 2016 roku odnotowano przyrost wolumenu powierzchni niemal o połowę. Popularność i rozwój tej części miasta również w innych sektorach, jak mieszkania i usługi komercyjne, stymulowane są bliskością ścisłego centrum oraz realizacją II linii metra, która zapewni dogodną dostępność z wielu punktów Warszawy. Chociaż ilość atrakcyjnych terenów w centrum miasta jest limitowana, to w przyszłości nowoczesne obiekty biurowe będą powstawać w miejscu tych, których użyteczność ze względu na wiek się wyczerpała.

… również w sferze popytu

Centralny Obszar Biznesu i Centrum – Zachód to jednocześnie regiony, które generują silny popyt na powierzchnię biurową. W raportowanym przez BNP Paribas Real Estate Poland okresie wyniósł on ok. 140 000 m kw., przy znaczącym, bo ponad 70-proc., udziale popytu netto, uwzględniającym nowe umowy, ekspansje powierzchni oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości.

Największym zainteresowaniem najemców cieszą się strefy Centrum i Mokotów, które odpowiadają wspólnie za niemal sześćdziesiąt procent zrealizowanego popytu. Pierwsza ze stref silny popyt zawdzięcza obecnie powstającym obiektom zarówno w Centralnym Obszarze Biznesu, jak i w rejonie Centrum - Zachód. Z kolei za niemal pięćdziesiąt procent całkowitego popytu w strefie Mokotów odpowiadały przedłużenia dotychczasowych umów, będące następstwem możliwości wynegocjowania najbardziej elastycznych komercyjnych warunków najmu

Monika Wakulska  Associate Director w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland

Znikomym zainteresowaniem najemców cieszą się najsłabiej wykształcone strefy poza centralne (Zachód, Wschód, Wila­nów i Ursynów, Korytarz Puławska), w których łącznie zrealizowa­no niecałe 10% popytu.

Krótkotrwałe wzrosty przy średnioterminowym spadku wskaźnika pustostanów

W I kw. br. odnotowano nieznaczny wzrost średniego wskaźnika pusto­stanów dla budynków biurowych w Warszawie do poziomu 9,1%, wobec 8,7% odnotowanych na koniec ubiegłego roku. Z kolei, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wskaźnik ten obniżył się o 1,7 p. proc., co potwierdza trend spadku wakatów w perspektywie średniookresowej. Biorąc pod uwagę cały obszar centrum miasta (włącznie z COB), w pierwszych trzech miesiącach br. nastąpił spadek wskaźnika wakatów o 1 p. proc. do 6,3% w stosunku do I kw. 2018 r. Najmniej dostępnej przestrzeni w Warszawie odnotowano w mniej wykształconych strefach, takich jak Zachód (4,6%) czy Północ (4,9%). Z kolei najwyższy współczynnik pustostanów dotyczy strefy Mokotów (16,3%), co jest w dużej mierze skutkiem wysokiego poziomu niewynajętej przestrzeni w podstrefie Służewiec, od czterech kwartałów utrzymującego się wokół 19%.

Warto podkreślić, że w gęsto zabudowanym rejonie Służewca szczególnie wysoki poziom wakatów, średnia powyżej 26%, obserwowany jest w budynkach starszych niż 10 lat. Reguła ta potwierdza trend wybierania przez najemców obiektów nowszych, które oferują lepszą specyfikację powierzchni przy nieznacznie wyższych stawkach czynszu.

Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland

Stawki czynszu na stabilnym poziomie

Od początku ubiegłego roku poziom bazowych stawek czynszu dla najwyższej jakości powierzchni w centrum miasta jest stabilny i utrzymuje się w przedziale 21,50 a 22,50 euro za m kw./miesiąc. Prognozowany spadek wskaźnika pustostanów w kolejnych kwartałach roku oraz ograniczony wolumen nowej powierzchni, prowadzą do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej wynajmujących oraz powrotu rynku do poziomu równowagi na linii: najemca – wynajmujący. Zwłaszcza w nowych budynkach jesteśmy świadkami zmniejszającej się różnicy pomiędzy bazowymi a efektywnymi stawkami czynszu, gdyż pakiet zachęt dla najemców, np. okresu zwol­nienia z czynszu czy dodatkowych nakładów na wyposażenie, podlega ograniczeniu. Jest to efekt widocznego w ostatnim czasie znaczącego wzrostu kosztów budowy i wyposażenia powierzchni biurowej.