11.09.2017

MLP Group przyspieszy rozwój w drugim półroczu

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje

P3 ekspresowo zrealizuje obiekt BTS dla Lamborghini i Ducati w parku P3 Sala Bolognese we Włoszech

P3, wiodący europejski deweloper nieruchomości logistycznych i długoterminowy inwestor, wygrał przetarg na budowę nowego magazynu BTS o powierzchni 30.000 m 2. Prace zostały już rozpoczęte, a ich ukończenie jest planowane przed końcem bieżącego roku (2017).

Budowa nowego obiektu spekulacyjnego w Prologis Park Prague-Airport

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, ogłosił dzisiaj rozpoczęcie budowy nowego obiektu spekulacyjnego o powierzchni 14 477 metrów kwadratowych w Prologis Park Prague Airport. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2018 r.

Dobra passa dla krakowskich biur

Prosperity na biurowym rynku w stolicy Małopolski trwa, o czym świadczy zarówno ilość nowych projektów dostarczanych na rynek, jak i tych będących w fazie budowy i developmentu, oraz wolumen zawieranych transakcji.

Wrocławskie Bulwary Książęce najlepszą inwestycją w Polsce

Bulwary Książęce powstające przy ul. Księcia Witolda 11 we Wrocławiu zostały uznane za „Najlepszą inwestycję w Polsce”, plasując się tym samym na I miejscu „Rankingu najlepszych inwestycji deweloperskich 2017 roku”.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2017 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 47,5 mln zł przychodów, czyli o 9,5% więcej niż rok wcześniej.

Pomijając wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 21 mln zł i był na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa realizowała lub przygotowywała budowę obiektów o powierzchni ponad 142 tys. m kw. systematycznie zwiększając skalę działania, czego efekty widoczne będą już w drugim półroczu br.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I półroczu 2017 roku uzyskał 47,5 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o 9,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa zanotowała 21,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej przed ujęciem wyceny nieruchomości inwestycyjnych, względem 21,8 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 19,9 mln zł na plusie, w porównaniu do 26,2 mln zł zysku netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec czerwca 2017 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 698 mln zł, czyli o 3,3% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku.

- Osiągnięte wyniki w pierwszej połowie tego roku oceniamy jako dobre. Na wynik netto znaczący wpływ miało osłabienie o około 4,5% kursu euro do polskiej złotówki, co spowodowało ujemny wpływ aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 2,2 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku wykazaliśmy w tym zakresie zysk na poziomie 27,4 mln zł. To konsekwencja sporządzania wyceny nieruchomości w euro i przeliczania na potrzeby raportowania na krajową walutę. Niezależnie od zmian kursów walutowych działalność operacyjna rozwija się bardzo dobrze, co gwarantuje dalszy systematyczny wzrost skali działania i wartości grupy. Jednocześnie w drugim półroczu tego roku oczekujemy znacznego przyspieszenia wzrostu aktywów netto i przychodów, na co wpłynie finalizacja obecnie realizowanych kontraktów, które w większości podpisywaliśmy w końcówce 2016 roku - podkreślił Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 11,1% (a licząc w euro o 16,3%) do 1,07 mld zł (253,2 mln euro). Największy wpływ na osiągnięty wzrost miało przejęcie parku MLP Unna na rynku niemieckim, a także wydanie najemcom ponad 23 tys. m kw. powierzchni oraz rozpoczęcie nowych inwestycji w parkach MLP Pruszków II oraz MLP Gliwice.  W skali pierwszego półrocza br. Grupa realizowała ponad 110,6 tys. m kw. powierzchni oraz przygotowywała budowę kolejnych obiektów mających 31,4 tys. m kw., co łącznie zapewni dostarczenie ponad 142 tys. m kw. nowych powierzchni.

Na koniec czerwca br. MLP Group wynajmowało 366,3 tys. m2, czyli o ponad 33% więcej niż rok wcześniej.  Poziom pustostanów na koniec pierwszego półrocza br. był na bardzo niskim poziomie 3%. Aktualnie na podstawie zawartych umów najmu do wybudowania pozostaje blisko 80 tys. m kw.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie trzynaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.