11.09.2017

MLP Group przyspieszy rozwój w drugim półroczu

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestycje

DSV Road na drodze do nowej lokalizacji

Rozpoczęła się budowa nowego obiektu biurowo-magazynowego dla DSV Road, powstającego w SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów. Firma przeniesie się do budynku o powierzchni ponad 7600 m2 już w drugim kwartale 2018 r.

DOT Office zmienia właściciela

Firma doradcza JLL reprezentowała Grupę Buma, lidera rynku biurowego w Krakowie, w transakcji sprzedaży kompleksu DOT Office. Kupującym jest globalna firma inwestycyjna - Golden Star Estate. Wartość transakcji jest poufna.

MCR Corporation wprowadzi się do MLP Pruszków II

Firma kosmetyczna produkująca m.in. produkty pod marką Mincer Pharma wynajęła ponad 2,2 tys. mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Nowy obiekt zostanie przekazany firmie MCR Corporation w połowie lutego 2018 roku.

Panattoni Europe rusza z budową w Białymstoku

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, startuje z budową pierwszego centrum logistycznego w Białymstoku.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2017 rok. W tym okresie Grupa osiągnęła 47,5 mln zł przychodów, czyli o 9,5% więcej niż rok wcześniej.

Pomijając wpływ wycen nieruchomości inwestycyjnych wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 21 mln zł i był na zbliżonym poziomie w ujęciu rok do roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa realizowała lub przygotowywała budowę obiektów o powierzchni ponad 142 tys. m kw. systematycznie zwiększając skalę działania, czego efekty widoczne będą już w drugim półroczu br.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w I półroczu 2017 roku uzyskał 47,5 mln zł przychodów. Oznacza to wzrost o 9,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa zanotowała 21,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej przed ujęciem wyceny nieruchomości inwestycyjnych, względem 21,8 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 19,9 mln zł na plusie, w porównaniu do 26,2 mln zł zysku netto w tym samym okresie poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec czerwca 2017 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 698 mln zł, czyli o 3,3% wyższe niż wartości wykazane na koniec minionego roku.

- Osiągnięte wyniki w pierwszej połowie tego roku oceniamy jako dobre. Na wynik netto znaczący wpływ miało osłabienie o około 4,5% kursu euro do polskiej złotówki, co spowodowało ujemny wpływ aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 2,2 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku wykazaliśmy w tym zakresie zysk na poziomie 27,4 mln zł. To konsekwencja sporządzania wyceny nieruchomości w euro i przeliczania na potrzeby raportowania na krajową walutę. Niezależnie od zmian kursów walutowych działalność operacyjna rozwija się bardzo dobrze, co gwarantuje dalszy systematyczny wzrost skali działania i wartości grupy. Jednocześnie w drugim półroczu tego roku oczekujemy znacznego przyspieszenia wzrostu aktywów netto i przychodów, na co wpłynie finalizacja obecnie realizowanych kontraktów, które w większości podpisywaliśmy w końcówce 2016 roku - podkreślił Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 11,1% (a licząc w euro o 16,3%) do 1,07 mld zł (253,2 mln euro). Największy wpływ na osiągnięty wzrost miało przejęcie parku MLP Unna na rynku niemieckim, a także wydanie najemcom ponad 23 tys. m kw. powierzchni oraz rozpoczęcie nowych inwestycji w parkach MLP Pruszków II oraz MLP Gliwice.  W skali pierwszego półrocza br. Grupa realizowała ponad 110,6 tys. m kw. powierzchni oraz przygotowywała budowę kolejnych obiektów mających 31,4 tys. m kw., co łącznie zapewni dostarczenie ponad 142 tys. m kw. nowych powierzchni.

Na koniec czerwca br. MLP Group wynajmowało 366,3 tys. m2, czyli o ponad 33% więcej niż rok wcześniej.  Poziom pustostanów na koniec pierwszego półrocza br. był na bardzo niskim poziomie 3%. Aktualnie na podstawie zawartych umów najmu do wybudowania pozostaje blisko 80 tys. m kw.

Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie trzynaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.